مرکز مطالعات خلیج فارس

موسسه مطالعات راهبردی، ژئوپولیتیک,استراتژیک,تاریخ و جغرافیای خلیج فارس

موسسه مطالعات راهبردی، ژئوپولیتیک,استراتژیک,تاریخ و جغرافیای خلیج فارس، خوزستان، سیستان بلوچستان، اروندرود، بوشهر، هرمزگان

موزه خلیج فارس

ژئوپلتیک خلیج فارس

اسناد خلیج فارس

نقشه های خلیج فارس

برگزیده هفته

آمار سایت


بازدید روز

۷۱۴

بازدید دیروز

۲۹۰۳

بازدید ماه

۸۷۵۴

بازدید کل

۵۱۶۱۰۱۵

افراد آنلاین

۲۲۶

مرکز مطالعات خلیج فارس

#
سازمانهای حمایت کننده از مرکز مطالعات خلیج فارس
مرکز مطالعات خلیج فارس با توجه به وظیفه ملی و دینی خود در دفاع از هویت و آرمانهای بزرگ کشور ایران و به ویژه خلیج همیشه فارس آن٬ خود را موظف به دفاع هم ...
#
استفاده از نام جعلی برای اروند رود را متوقف کنیم
پس از چندین دهه که نام تاریخی اروند رود دوباره بر رود جنوب غربی ایران رواج یافته است متاسفانه هنوز در برخی از نوشته های پژوهشگران و مورخین ویا حتی مسئ ...