اسناد خلیج فارس به ترکی استانبولی

Iran körfezi - basra körfezi

Iran körfezi - basra körfezi

موزه خلیج فارس

ژئوپلتیک خلیج فارس

اسناد خلیج فارس

نقشه های خلیج فارس

برگزیده هفته

آمار سایت


بازدید روز

۹

بازدید دیروز

۱۰۹۲

بازدید ماه

۶۶۹۵

بازدید کل

۹۰۸۸۴۵۰

افراد آنلاین

۱۶۴

 

با توجه به تحریف گسترده نام خلیج فارس در کشور ترکیه، کتابچه الکترونیکی فوق توسط مرکز مطالعات خلیج فارس به زبان ترکی استانبولی تهیه و برای مقامات ترکیه ارسال گردید، تا به جای نام مجعول خلیج بصره از نام صحیح خلیج فارس استفاده نمایند. دانلود