اسناد خلیج فارس به ترکی استانبولی

Iran körfezi - basra körfezi

Iran körfezi - basra körfezi

موزه خلیج فارس

ژئوپلتیک خلیج فارس

اسناد خلیج فارس

نقشه های خلیج فارس

برگزیده هفته

آمار سایت


بازدید روز

۸۹۵

بازدید دیروز

۹۷۲

بازدید ماه

۳۵۶۳۹

بازدید کل

۸۳۳۰۶۴۵

افراد آنلاین

۱۵۲

 

با توجه به تحریف گسترده نام خلیج فارس در کشور ترکیه، کتابچه الکترونیکی فوق توسط مرکز مطالعات خلیج فارس به زبان ترکی استانبولی تهیه و برای مقامات ترکیه ارسال گردید، تا به جای نام مجعول خلیج بصره از نام صحیح خلیج فارس استفاده نمایند. دانلود