اسناد خلیج فارس به ترکی استانبولی

Iran körfezi - basra körfezi

Iran körfezi - basra körfezi

کابینت

سقف کناف

موزه خلیج فارس

ژئوپلتیک خلیج فارس

اسناد خلیج فارس

نقشه های خلیج فارس

برگزیده هفته

آمار سایت


بازدید روز

۱۴۳۵

بازدید دیروز

۱۴۹۰

بازدید ماه

۵۵۸۳۵

بازدید کل

۵۵۵۹۱۴۸

افراد آنلاین

۲۸۶

 

با توجه به تحریف گسترده نام خلیج فارس در کشور ترکیه، کتابچه الکترونیکی فوق توسط مرکز مطالعات خلیج فارس به زبان ترکی استانبولی تهیه و برای مقامات ترکیه ارسال گردید، تا به جای نام مجعول خلیج بصره از نام صحیح خلیج فارس استفاده نمایند. دانلود