اسناد خلیج فارس به ترکی استانبولی

Iran körfezi - basra körfezi

Iran körfezi - basra körfezi

کابینت

سقف کناف

موزه خلیج فارس

ژئوپلتیک خلیج فارس

اسناد خلیج فارس

نقشه های خلیج فارس

برگزیده هفته

رویدادهای خلیج فارس

آمار سایت


بازدید روز

۹۶۲

بازدید دیروز

۱۴۲۵

بازدید ماه

۲۶۶۳۰

بازدید کل

۶۱۳۳۶۷۴

افراد آنلاین

۱۳۴

 

با توجه به تحریف گسترده نام خلیج فارس در کشور ترکیه، کتابچه الکترونیکی فوق توسط مرکز مطالعات خلیج فارس به زبان ترکی استانبولی تهیه و برای مقامات ترکیه ارسال گردید، تا به جای نام مجعول خلیج بصره از نام صحیح خلیج فارس استفاده نمایند. دانلود