کتاب ها

کتاب های منتشر شده توسط مرکز مطالعات خلیج فارس

کتاب های منتشر شده توسط مرکز مطالعات خلیج فارسجغرافیا، سیاست، تاریخ، امنیت، روابط بین الملل، انرژی

موزه خلیج فارس

ژئوپلتیک خلیج فارس

اسناد خلیج فارس

نقشه های خلیج فارس

برگزیده هفته

رویدادهای خلیج فارس

آمار سایت


بازدید روز

۱۱۳۴

بازدید دیروز

۲۸۹۱

بازدید ماه

۱۲۵۵۰

بازدید کل

۷۲۰۴۳۸۳

افراد آنلاین

۱۶۹

 

نمونه ای از کتاب های منتشر شده مرکز مطالعات خلیج فارس به زبانهای انگلیسی و فارسی:

کتاب روزبه پارساپور مدیرعامل مرکز مطالعات خلیج فارس

کتاب روزبه پارساپور مدیرعامل مرکز مطالعات خلیج فارس که توسط دانشکده فرماندهی و ستاد جنگ ارتش جمهوری اسلامی ایران چاپ شده است

TOPONYMY and the name PERSIAN GULF Studies Center

کتاب انگلیسی نام خلیج فارس در جغرافیای قدیم، چاپ سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

 

TOPONYMY and the name PERSIAN GULF Studies Center

کتاب انگلیسی Toponymy and the name Persian Gulf، چاپ دانشکده فرماندهی دافوس ارتش

 

کتاب انگلیسی پاسخ به نشنال جئوگرافی A Response to National Geographic

کتاب اسناد نام خلیج فارس، میراثی کهن و جاودان

کتاب انگلیسی گزارش به UNGEGN کمیته یکسان سازی نام های جغرافیایی سازمان ملل متحد


کتاب انگلیسی پاسخ به بی بی سی A Response to BBC

 

کتاب فارسی دفاع از نام خلیج فارس

 

کتاب جزایر سه گانه

کتاب خلیج فارس، انرژی و امنیت