کتاب‌ها

کتاب های منتشر شده توسط مرکز مطالعات خلیج فارس

کتاب های منتشر شده توسط مرکز مطالعات خلیج فارسجغرافیا، سیاست، تاریخ، امنیت، روابط بین الملل، انرژی

موزه خلیج فارس

ژئوپلتیک خلیج فارس

اسناد خلیج فارس

نقشه های خلیج فارس

برگزیده هفته

آمار سایت


بازدید روز

۱۸۹۰

بازدید دیروز

۳۷۸۸

بازدید ماه

۱۸۷۱۱

بازدید کل

۸۷۱۶۸۹۴

افراد آنلاین

۲۶۶

 

نمونه ای از کتاب های منتشر شده مرکز مطالعات خلیج فارس

به زبانهای انگلیسی و فارسی

PERSIAN GULF STUDIES CENTER

 

کتاب خلیج فارس در مسیر تعامل و توسعه نویسنده روزبه پارساپور مدیرعامل مرکز مطالعات خلیج فارس

کتاب خلیج فارس در مسیر تعامل و توسعه نوشته روزبه پارساپور مدیرعامل مرکز مطالعات خلیج فارس

کتاب روزبه پارساپور مدیرعامل مرکز مطالعات خلیج فارس

کتاب روزبه پارساپور مدیرعامل مرکز مطالعات خلیج فارس

TOPONYMY and the name PERSIAN GULF Studies Center

کتاب نفیس انگلیسی نام خلیج فارس در جغرافیای قدیم به انگلیسی و فارسی

 

TOPONYMY and the name PERSIAN GULF Studies Center

کتاب انگلیسی Toponymy and the name Persian Gulf،

 

کتاب انگلیسی پاسخ به نشنال جئوگرافی A Response to National Geographic

کتاب اسناد نام خلیج فارس، میراثی کهن و جاودان

کتاب انگلیسی گزارش به UNGEGN کمیته یکسان سازی نام های جغرافیایی سازمان ملل متحد


کتاب انگلیسی پاسخ به بی بی سی A Response to BBC

 

کتاب فارسی دفاع از نام خلیج فارس

 

کتاب جزایر سه گانه

کتاب خلیج فارس، انرژی و امنیت