ژئوپولیتیک مرزها

موسسه مطالعات راهبردی، ژئوپولیتیک,استراتژیک,تاریخ و جغرافیای خلیج فارس

ژئوپولیتیک مرزها

موزه خلیج فارس

ژئوپلتیک خلیج فارس

اسناد خلیج فارس

نقشه های خلیج فارس

برگزیده هفته

آمار سایت


بازدید روز

۱۶۴

بازدید دیروز

۱۸۴۸

بازدید ماه

۵۵۴۲۹

بازدید کل

۹۰۷۲۲۵۱

افراد آنلاین

۲۲۰

ژئوپولیتیک مرزها نویسنده؛لقمان توتونچی مرزها را تنها خط وخطوط مبنای ساختاری نه استوار ونه میسازند بلکه در واقع خطوطی هستند که روابط عاطفی،فرهنگی واجتماعی بیشماری درپشت آن را بایدازلحاظ ژئوپولیتیک انسانی جستجو ویافت.شاید در منطقه خاورمیانه پس از جنگهای جهانی اول ودوم شاهد موارد بسیاری در اغلب کشورهای تازه تاسیس ازجمله عراق پس از جنگ اول جهانی وپارچه پارچه شدن امپراطوری عثمانی باشیم،درهرصورت کشور ایران با این کشور بیشترین مرز آبی وخاکی را دارا میباشدکه قسمت آبی آن دراستان خوزستان از طریق اروند رود وخاکی آن که دراستانهای غربی کشور منجمله استان آذربایجان غربی، کُردستان، ایلام وکرمانشاه واقع شده است،از لحاظ تاریخی الخصوص تاریخ معاصر بیشترین تنشهای سیاسی را باتوجه به مسائل قومیتی کُردها وتقسیم بندی قومیتی در دو کشور ایران وعراق با مرز مشترک با کشور عراق درمرزهای غربی وکمترین تنشها رابا کشور ترکیه در غرب ایران داشته وداریم،یکی از مشکلات کنونی درمرزهای غربی با عراق ثوا از مسئله امنیتی بایداقتصادی را نیز بدان افزود که متاسفانه این مرزهای خاکی دراستان کُردستان به مرکزی برای ورود کلاهای درجه چندم چینی به شیوی قاچاق گشته با شکل گیری پدیده ای نامیمون بنام کولبر که از سرناچاری وبیکاری افراد بومی ومحلی باتوجه به توسعه نامتوازن وعدم شکل گیری ساختارهای توسعه باتوجه به پتانسیلهای موجود منطقه ای ،بومی ومحلی.درواقع واردات بی رویه کالاهای خارجی در تمامی مرزهای آبی وخاکی کشوری در کُل اقتصاد کشور وکارگاه های تولیدی داخلی کوچک وبزرگ را به ورطه نابودی کشانده است، سال ۹۷ را باتوجه به اهمیت این موضوع حضرت آقا بنام تولیدوحمایت از کالای ایرانی نامگذاری فرموده اند،لذاشایسته است که از تمامی مرزها بخصوص دراستان کردستان از واردات صرف مصرفی تاحدودبسیاری که رمق از تولید داخلی بُریده اند جلوگیری بعمل آید واز پتانسیل های کشاورزی،دامپروری،گردشگری وگردشگری سلامت نهایت بهره برداری لازمه رابُرده تارونق اقتصادی در تمام سطح کشوری مستولی وتداوم یابد،کالاهای تولید داخلی درمنطقه با تولیدات داخلی سایرنقاط کشوری با زمینه سازیهای مناسب فرهنگی،تبلیغات،خدمات پس از فروش کالاهای ایرانی،ایجاد شعبات گردشگری،گردشگری سلامت، شعبات و نمایندگی‌های تولیدات داخلی از اقلام خوراکی،پوشاک،مُبل و... گرفته ازطریق سامانهای الکترونیکی وهوشمندسازی وبروز رسانی صادرات در مرزهای داخلی وخارجی باتخفیف تعرفه های گُمرکی، مُشوقهای بانکی وتسهیلات،توسعه معابر وگلوگاه های مرزی برای صادرات کالاهای وطنی،واردات کالاهای خارجی مورد ضرور،تعریف قانونی از کالا وفرد قاچاقچی،برگزاریی همایشهای علمی پژوهشی از طرف دانشگاه کُردستان با حضور اساتید وشخصیت های علمی ودانشگاهی،کشوری ولشکری در زمینه های متفاوت منجمله صادرات و واردات،مشکلات مرزی و...را باید اجرایی نمود تانبض اقتصادی وامنیت مرزهای غربی را با برنامه های کوتاه،میان وبلند مدت با صادرات کالاهای داخلی در دست گرفته وتوسعه متوازن در سطح کشوری برای صادرکنندی مرزنشین وتولیدکنندی داخلی فراهم آیدواز پتانسیل های موجوددر مرزهای غربی با کشور عراق نهایت بهره برداری را برای آبادانی هرچه بیشتر کشوری به انجام رسانده واز پدیدی کولبری که جایگزینی نامیمونی برای بیکاری جوانان وسایر اقشارمردم استان کُردستان گشته است جلوگیری بعمل آیدتابجای واژه کولبر، شان وشخصیت مرزنشینان که مرزبانان بی ادعا تاریخی این دیار اسلامی بوده وهستندرا بجایگاه رفیع و واقعی خویش یعنی صادرکنندگان،تُجار وفروشندگان،بازاریاب کالای ایرانی و وطنی درکناراقداماتِ کوتاه،میان وبلند مدت با کمک های مادی ومعنوی از جانب دولت وتولیدکنندگان داخلی مراکز کوچک وبزرگ مقیاس ارتقائ وشکل دهی نمود.فرهنگ مصرف گرایی صِرف با برنامه های مدون کوتاه،میان وبلندمدت درسایه منویات حضرت آقا از ایران اسلامی برای همیشه رخت بربندد کلمات کلیدی: ژئوپولیتیک-مرز-کولبر-صادرکنندگان-کالای داخلی توتونچی-اردیبهشت نودوهفت خورشیدی-سقز