ترتیبات امنیتی خلیج فارس و فرصت‌های پیش روی جمهوری اسلامی ایران

ترتیبات امنیتی در منطقه خلیج فارس و فرصت‌های پیش روی جمهوری اسلامی ایران

ترتیبات امنیتی در منطقه خلیج فارس و فرصت‌های پیش روی جمهوری اسلامی ایران

موزه خلیج فارس

ژئوپلتیک خلیج فارس

اسناد خلیج فارس

نقشه های خلیج فارس

برگزیده هفته

آمار سایت


بازدید روز

۸۶۹

بازدید دیروز

۲۱۹۵

بازدید ماه

۲۸۵۹۳

بازدید کل

۸۹۷۷۸۲۳

افراد آنلاین

۱۵۸

ترتیبات امنیتی خلیج فارس و فرصت‌های پیش روی جمهوری اسلامی ایران


حسین مختاری و برات فرجی

 

دانلود کامل پژوهش

چکیده‌
مساله امنیت در خلیج فارس از مباحث عمده‌ای است که در ارتباط تنگاتنگ با اوضاع سیاسی ـ اقتصادی جهان قرار دارد. وجود ضعف‌های ذاتی در طرحهای امنیتی تجویز شده از سوی قدرتهای فرامنطقه‌ای در زمینة ایجاد ثبات و امنیت در این منطقه به ویژه در سه دهة اخیر تجربیات ناگواری را در اختیارکشورهای منطقه قرار داده است. با توجه به عدم توفیق طرحهای امنیتی ارائه شده و همچنین عدم شمولیت همة کشورهای ساحلی در این طرحها‌، ‌به نظر می‌رسد که زمان آن فرا رسیده است که کشورهای منطقه با عبرت گرفتن از تجارب گذشته اقدام به همکاری و هماهنگی میان خود بر اساس موازین و اصول شناخته شده بین‌المللی نمایند که بٌعد اصلی آن ایفای مسئولیت حفظ امنیت منطقه توسط کشورهای ساحلی خلیج فارس بدون اتکا به قدرتهای فرامنطقه‌ای باشد‌‌‌‌. چرا که تحقق این مسئله موجب امنیت پایدار در منطقه شده و ارتقای جایگاه منطقه در نظام چند قطبی آینده را سبب خواهد شد.


در این مقاله تلاش می‌شود‌‌، ضرورتهای تشکیل ترتیبات امنیتی بومی در منطقه و همچنین فرصت‌های بوجود آمده دراثر تحقق این مسئله برای ایران مورد بررسی قرار گیرد. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که ایجاد ترتیبات امنیتی برای کشورهای منطقه علاوه بر ایجاد فرصتهای گوناگون برای آنها، در راستای ارتقای جایگاه منطقه خلیج فارس در نظام ژئوپلیتیک جهانی، یک ضرورت انکارناپذیر می‌باشد و در صورتی که کشورهای منطقه منافع ملی خود را بر منافع ابرقدرتها ترجیح دهند دستیبابی به این مسئله سهل الوصول‌تر خواهد شد.

ادامه در دانلود...