بیانیه‌ گردهمایی دفاع از خلیج فارس در مقابل سفارت امارات

بیانیه‌ گردهمایی دفاع از خلیج فارس در مقابل سفارت امارات عربی

بیانیه‌ گردهمایی دفاع از خلیج فارس در مقابل سفارت امارات عربی

موزه خلیج فارس

ژئوپلتیک خلیج فارس

اسناد خلیج فارس

نقشه های خلیج فارس

برگزیده هفته

رویدادهای خلیج فارس

آمار سایت


بازدید روز

۹۲۱

بازدید دیروز

۲۱۸۱

بازدید ماه

۹۵۹۶۱

بازدید کل

۶۷۵۵۹۶۲

افراد آنلاین

۱۸۸

بیانیه‌ گردهمایی دفاع از خلیج فارس در مقابل سفارت امارات عربی


بیانیه‌ی پایانی تجمع اعتراض‌آمیز در قبال ادعاهای واهی امارات نسبت به اراضی اصلی سرزمین مقدس‌مان كه نمایشی است از عزم و اراده‌ی ملی در دفاع از تمامیت ارضی نه خطاب به سفارت و یا دولت امارات و نه حتی خطاب به حامیان قدرتمندش، بلكه خطاب به ملت ایران سِمَت تقریر یافته است؛ چرا كه اگر آنان را بخواهیم هشداری یا پندی دهیم باید به تاریخ مادر پندها اشارت دهیم تا پند سر دندانه به گوش هوش بشنوند كه ایران سرزمین دلیران است و هر آن كس كه از درِ آویزش با آن برآمده به ناكامی درآمده و دلاورانش پشت دشمنان از اسب تبختر و تجاوز به زیر كشیده و دماغشان به زمین مالیده‌اند.

تاریخ مانایی و ایستادگی ایران در هزاران سال را به دیده گیرند و جنگ هشت سال دفاع مقدس را به یاد آورند تا بدانند؛ «همه سر به سر تن به كشتن دهیم» و وجبی از ملك به دشمن ندهیم. خلیج فارس،‌ خلیجی ایرانی و جزایر سه‌گانه، تا ابد چونان نگینی بر پهنه‌ی ایران زمین خواهند درخشید.

این پیامی در خور و كافی است هر آن كس را كه خداوند بصیرتش را پرده‌ای نكشیده و هنوز از نور بینایی اندكی، او را بهره است. اما افسوس كه همگان روشن‌اندیش و بینا نیستند و پند ما و تاریخ در آنان نمی‌گیرد؛ از اینرو ما را می‌بایست بیشتر به خود، كار باشد تا دیگران كه به قدرت، سدی در مقابل زیاده‌خواهی‌ها و طمع‌های دشمنان بركشیم.

ملت شریف ایران!

از رخوتی كه در قوای ما به هم رسیده و از ناتوانی در دادن پاسخ‌های بایسته و از بی‌حسی و عدم حركت، امروز به حالی هستیم كه می‌بایست در مقابل دولت ناتوان و ضعیف و فاقد حقیقت امارات، موضع دفاعی به خود بگیریم.

همان‌گونه كه دانسته است وضعیت ما در صحنه‌ی بین‌الملل و منطقه، ریشه در چگونگی احوال ما دارد. هر ملتی با همه‌ی كوله‌بار تاریخی، آفریده‌ها و داشته‌های تاریخی‌اش، در زمان‌های متفاوت می‌زید كه هر عصری را الزاماتی است در خور و بایسته كه چون فراهم نیاید، به اندیشه و كردار، داشته‌های تاریخی از بستر رشد و بالندگی برون افتد و به قهقرا رود؛ توان و قوای ملت و مملكت فروكاهد و هر آن‌كس از بیگانگان را كه دندانی باشد هوسی به سر پروراند و پروای سود خویش كند و تیشه به ریشه‌ی هستی آن ملت افكند. روزگار را گرایشی است كه توانا را عزیز دارد و در آن عزیز بی‌جهتی، بی‌معنی است. ما نیز می‌بایست بكوشیم استعداد مناسبی از خود نشان دهیم و پاسدار شوكت هزاران ساله‌ی خود باشیم. روی به جهات تمایزات شخصیه ننموده و به وطن عزیزمان بیندیشیم كه وطن همه‌ی آن چیزی است كه هست؛ آنچه مادی است و آنچه معنوی است، آنچه محسوس است و آنچه نامحسوس.

وطن چونان شجره‌ی طیبه‌ای است كه پروراننده‌ی آن پروردگار بی‌همتاست. آبادی و سرزندگی‌اش به عدالت است و فرزندان آن‌راست كه بر پایه‌ی قوانین برخاسته از عدالت بكوشند تا میوه‌های شیرین به بار آید. به قول خردمندی «میوه‌ی آن، زیبایی‌ها و شكوه و شكوفایی است و این مجال را می‌دهد كه همه‌ی قوا و استعدادهای بشری كه در اجتماع معنی می‌یابد را تجلی بخشد».

بر اولاد وطن بایسته است كه به آبادی و سرزندگی‌اش بكوشند كه قدرتمند شویم تا زور نشنویم و ستم نبینیم، توانا باشیم اما زور نگوییم و ستم نرانیم. با ملت‌های جریان به نیكی و خوشی راه رویم و به جهانیان و مردمان و گیتی مهر ورزیم و همسایگان خود را یار باشیم كه به راه ترقی و تمدن درآیند تا گزندی از آنان ما را نرسد.

ما همه‌ی فرزندان ایران را بی‌توجه به تمایزات آنها و جدایی‌های ظاهری كه میان آنهاست به اتحاد فرا می‌خوانیم كه به ایران بیندیشیم كه به ایران بیندیشیم، كه به ایران بیندیشیم.

پاینده ایران

از سوی گروهی از فرزندان ایران بزرگ