تاکیید بر خلیج فارس در نامه بریتانیا

یک سند بسیار مهم و ارزشمند در اثبات نام خلیج فارس نامه رسمی و محرمانه اداره شرق وزارت خارجه بریتانیا به سفارت بریتانیا در تهران در خصوص نام گذاری علمی خلیج فارس است.

خلیج فارس در سازمان دریایی IHO

پس از سازمان ملل متحد،مهم ترین مرجع نام های جغرافیایی در جهان خصوصا نام آبراه ها، سازمان بین المللی کارتوگرافی دریایی (IHO) است.این سازمان در سال 1921 تاسیس شد و اولین و دومین راهنمای حدود دریاها و اقیانوس ها را به صورت دو نقشه در سال های 1928 و 1937 چاپ کرد و سپس در سال 1953 سومین راهنمای حدود دریاها و اقیانوس ها را به صورت یک کتابچه چاپ و ارائه کرد

طرح صلح و همگرایی منطقه‌ای

جنگ و مناقشات طولانی مدت در منطقه خاورمیانه، تلفات انسانی، تخریب زیرساخت ها، مهاجرت شهروندان، اتلاف سرمایه های ملی و انسانی و... تنها بخش اندکی از اثرات مخرب اختلافات دیرینه در بین کشورهای خاورمیانه بخصوص خلیج فارس می باشد.

اصلاح کتاب درسی هند

به دنبال بکارگیری نقشه تحریف شده برای خلیج فارس (The Gulf) در کتاب مطالعات اجتماعی Social Studies مقطع پنجم دبستان کشور هند، مرکز مطالعات خلیج فارس موفق با اصلاح این نقشه مهم جغرافیایی شد.