بیانیه نخستین همایش بین المللی خلیج فارس

بیانیه نخستین همایش بین المللی خلیج فارس

بیانیه نخستین همایش بین المللی خلیج فارس

موزه خلیج فارس

ژئوپلتیک خلیج فارس

اسناد خلیج فارس

نقشه های خلیج فارس

برگزیده هفته

رویدادهای خلیج فارس

آمار سایت


بازدید روز

۱۴۷۰

بازدید دیروز

۲۲۹۰

بازدید ماه

۹۰۰۹۷

بازدید کل

۶۷۵۰۰۹۸

افراد آنلاین

۱۶۸

بیانیه نخستین همایش بین المللی خلیج فارس


پژوهشکده باستان شناسی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور جمهوری اسلامی ایران با همکاری دانشگاه دورهام

خلیج فارس به عنوان یکی از مهمترین آبراهه های دریایی، نقش تاریخی و مهمی در سر تاسر تاریخ سرزمین ایران و به ویژه در کشورهای پیرامون خود داشته است. تجارت های گسترده دریایی که از روزگار هخامنشی، ساسانی و سر تاسر دوره اسلامی در آن جریان داشته است می تواند دلیل روشنی بر نقش حیات سیاسی، اجتماعی این آبراهه در پیدایش بسیاری از تمدن ها باشد. پژوهش های تاریخی نشان داده است که خلیج فارس همیشه باعث رونق و شکوفایی تمدن ها بوده است و کمتر شرایط زوال و سقوط تمدنی را فراهم کرده است. اگر امروزه هم به نقش این آبراهه بنگریم می بینیم که بسیاری از حیات سیاسی – اقتصادی کشورهای منطقه وابسته به این دریا است. در حاشیه این دریای پهناور، تمدن های بزرگی نظیری ایلامی ها، هخامنشی ها، اشکانی ها و ساسانی ها رشد کردند و بالیدند. امروزه، آثار تمدنی این تمدن ها در سر تاسر خلیج فارس گواه و مدرک روشنی است بر نقش پویا و زنده خلیج فارس در بستر تاریخی و حیات اجتماعی منطقه خاورمیانه. این موضوع به ویژه زمانی نقش عمده تر و مهمتری به خود می گیرد که می بینیم در آثار باستانی بدست آمده از محوطه های باستانی خلیج فارس، نشانه ها و مدارکی از تجارت با شرق دور می توان جویا شد. در واقع، مدارک باستانی بدست آمده نشانگر عمل و انفعالات متعدد تاریخی انجام شده در حوزه خلیج فارس حداقل در یک محدوده ده هزار ساله است.


بدون تردید، با شناخت جایگاه موقعیت گذشته و درک مسائل امروز در حوزه خلیج فارس باید تلاش شود تا شناخت، دانش و بینش ما نسبت به تحولات انجام شده در گذشته در خلیج فارس با دیدگاه و رویکرد علمی همراه باشد. زیرا، مسائل و پدیده ها در صورتی که از دیدگاه علمی و با نگرش و ابزار علمی کاویده شوند می توانند پاسخ گوی برنامه ریزی ها و مسائل توسعه صنعتی و عمرانی در حوزه خلیج فارس باشند. برای شناخت نقش پویای خلیج فارس بهتر است که با دانش و تخصص، نخست فعالیت های انسانی و فرهنگی که در طی زمان در این منطقه شکل گرفته است را در وجوه مختلف زندگی بشر در این منطقه جویا شویم و تمام آن موارد را مستند نگاری و توصیف کنیم تا بتوانیم آن مدارک را در تفسیرهای علمی بکار بندیم. در واقع هم میراث تمدنی این منطقه را نگه داریم و هم شرایط تحقیق و پژوهش را برای آیندگان مهیا کنیم. و مهمتر اینکه حقوق معنوی و فرهنگی و هویت فرهنگی منطقه خلیج فارس به روش علمی شناسایی شود. بدیهی است که مراکز تحقیقاتی و پژوهشی دنیا می توانند با رویکرد علمی در این حوزه فعالیت کنند و سازمان میراث فرهنگی کشور جمهوری اسلامی ایران نیز می کوشد برای تمام گروههای پژوهشی بین المللی زمینه تحقیقات علمی در حوزه خلیج فارس فراهم شود.


پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی به عنوان تنها مرجع متولی پژوهش های باستان شناسی در کشور جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر با تشکیل تیم های متعدد بررسی و کاوش در حوزه خلیج فارس تلاش کرده است تا تمام آثار باستانی موجود در این حوزه را بررسی و شناسایی کند. بدیهی است گستردگی آثار باستانی و تنوع آن در حوزه خلیج فارس نیازمند حضور پژوهشگران باستان شناس تمام مراکز تحقیقاتی دنیا در این حوزه است.


به دلیل بین المللی بودن نقش خلیج فارس در بستر حیات اجتماعی بخش مهمی از تمدن دنیا، بدیهی است که آثار تمدنی موجود در این منطقه نیز بیشتر از اینکه جنبه محلی و منطقه ای داشته باشند، می تواند در عرصه شناخت و مطالعات بین المللی مورد پژوهش قرار گیرند. آبراهه ای که به نوعی پیوند دهنده دو بخش مهم دنیا، یعنی شرق و غرب عالم به یکدیگر است، شایسته است عرصه پژوهش های بین المللی بیشتر در آن گسترش یابد.


این آبراهه نه تنها پیوند دهنده فرهنگ و تمدن کشورهای مسلمان منطقه است بلکه ارتباط بین کشورهای مسلمان منطقه خاورمیانه را با مردم خاور دور و جنوب شرق آسیا با تمدن اروپا برقرار می کند.


بنابراین، هدف سازمان میراث فرهنگی کشور جمهوری اسلامی ایران از برگزاری چنین همایشی در سطح بین المللی تایید و تاکید بر روابط تمدنی و تاریخی مردم مسلمان منطقه، ایجاد پیوند برادری و برابری مردم کشور های منطقه خاورمیانه و شناخت بهتر پیوند ها و اشتراکات فرهنگی مردم منطقه خاورمیانه با حوزه تمدن شرق و غرب جهان است.


در همین چارچوب تلاش می شود زمینه پژوهش های علمی برای شناخت میراث هویتی و تمدنی میراث جهانی در حوزه خلیج فارس فراهم شود.

تصمیم گیری هایی که جمع باستان شناسان بر آن توافق کردند:
1. ضرورت ثبت خلیج فارس به عنوان میراث جهانی
بر این باوریم که خلیج فارس به عنوان یکی از مهمترین آبراهه هایی که در عرصه شناخت و تحولات پیچده جوامع دنیای باستان تا به امروز نقش اساسی داشته است، به عنوان میراثی جهانی به ثبت برسد.
مقدمات تهیه پرونده ثبت جهانی خلیج فارس را سازمان میراث فرهنگی کشور جمهوری اسلامی ایران به طور جدی دنبال کند و امیدواریم در دومین همایش بین المللی خلیج فارس این موضوع محقق شود.

2. ایجاد مرکز مطالعات بین المللی باستان شناسی خلیج فارس
پیشنهاد می شود در نتیجه این سمینار، مرکز مطالعات بین المللی باستان شناسی خلیج فارس با محوریت پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران و مشارکت دانشگاه هایی که تا کنون در این زمینه پژوهش کرده اند و با همکاری تمام مراکز تحقیقاتی کشورهای حاشیه خلیج فارس تاسیس شود.


3. توسعه پژوهش های مشترک علمی
در حال حاضر، در حوزه شمالی خلیج فارس گروههای ایرانی و در حوزه جنوبی بیشتر، گروههای بین الملی مشغول به مطالعه و کاوش هستند. بر جنبه تخصصی تر بودن و تحت پوشش قرار دادن مطالعه تمام دوره های باستان شناسی خلیج فارس از دوره پارینه سنگی تا دوره های اسلامی تاکید می شود. لذا ضروری است که تیم های بین المللی در این ارتباط تشکیل شود تا به عمق یابی پهنه فرهنگی حوزه خلیج فارس پرداخته شود. مطالعات باستان شناسی زیر آب در حوزه خلیج فارس به طور جدی توسعه داده شود و ضمن شناخت و آشنایی با فنون دریانودری و حمل و نقل کالا، بستر های روابط فرهنگی ایران با نقاط دور و نزدیک مورد تبیین قرار گیرد.

4. تاکید بر چاپ و انتشار مقالات نخستین همایش
نتایج این سمینار هرچه سریعتر به چاپ می رسد و در سالهای آتی این همایش با مشارکت کشورهای منطقه در اولویت نخست و به صورت مشترک با مراکز تحقیقاتی جهان برگزار شود. مطالعات فرهنگی و شناخت تاریخی بستر تحولات زیستی، اجتماعی، اقتصادی حوزه خلیج فارس بر همگرایی درون و برون منطقه ای کشورهای همسایه خلیج فارس استوار است و امید است با فراهم آوردن زمینه شناخت علمی، برگزاری دومین کنفرانس نتایج پربارتری برای منطقه خلیج فارس به ارمغان آورد.

5. برگزاری دوره ای سه سالانه کنفرانس خلیج فارس در یکی از کشورهای جهان
در پایان نشست، تصمیم گرفته شد تا این نشست هر سه سال یکبار در یکی از دانشگاههای بزرگ بین المللی جهان برگزار شود که با اعلام آمادگی دانشگاههای سیدنی و هاروارد « دومین کنفرانس بین المللی خلیج فارس در سال 2011» در دانشگاه سیدنی و یا هارواد برگزار خواهد شد.شرکت کنندگان در نخستین همایش بین المللی خلیج فارس
11و 12 تیرماه 1387 برابر با یکم و دوم جولای 2008
دانشگاه دورهام