یادداشت نماینده سیاسی انگلستان در خلیج فارس به امیر کویت

یادداشت نماینده سیاسی انگلستان در خلیج فارس به امیر عبداله السام الصباح

یادداشت نماینده سیاسی انگلستان در خلیج فارس به امیر عبداله السام الصباح

موزه خلیج فارس

ژئوپلتیک خلیج فارس

اسناد خلیج فارس

نقشه های خلیج فارس

برگزیده هفته

آمار سایت


بازدید روز

۱۹۵۸

بازدید دیروز

۰

بازدید ماه

۱۹۵۸

بازدید کل

۸۱۶۰۹۲۹

افراد آنلاین

۳۹۶

 

یادداشت نماینده سیاسی انگلستان در خلیج فارس به امیر عبداله السام الصباح
کویت 19 ژوئن 1961


والاحضرتا
افتخار دارم بگفتگو هایئکه درباره پیشرفت مناسبات بین کشور متحده بریتانیا و ایرلند شمالی و کشور کویت جریان داشته اشاره نماییم و این حقیقت را که از این پس حکومت شما بتنهایی متحمل کلیه مسئولیت ها در زمینه گردش امور داخلی و خارجی میباشد متذکر گردم.در خلال گفتگو به نتایج زیر رسیدم:


الف- قرارداد 23 ژانویه 1899 بعلت اصطحکاک آن با سیادت و استقلال کویت لغو میگردد.
ب- مناسبات بین دو کشور بصورت دوستانه و در کمال استواری ادامه می یابد.
ج- در صورتیکه مناسبتی پیش آید دو حکومت درباره اموریکه برای طرفین اهمیت دارد با هم مشورت خواهند کرد.


د- در صورتیکه حکومت کویت از انگلستان تقاضای کمکی نماید در این مورد چیزی وجود ندارد که علیا حضرت ملکه انگلستان را از کمک بازدارد و در این صورت بر اساس این قرارداد که بین شما و سرجرج میدلتن منعقد گشته است رفتار خواهد شد و مفتخر است بنا بر دستور سردبیر امور خارجی علیا حضرت ملکه انگلستان پیشنهاد نماید که این یادداشت و پاسخ موافقت شما با هم تشکیل قرارداد جدیدی بین انگلستان و کویت دهند و این قرار داد همواره نافذ خواهد بود تا هنگامیکه یکی از طرفین تمایل خود را نسبت به پایان دادن آن به طرف دیگر اعلام دارد و این اعلام باید لااقل سه سال قبل از الغاء باشد و از امروز قرارداد 23 ژانویه 1899 ملغی شناخته میشود.افتخار دارم که خادم مطیع والاحضرت باشم.
مقیم سیاسی علیاحضرت ملکه انگلستان در خلیج فارس

 

 

 

نامه جوابیه امیر کویت به مقیم سیاسی انگلستان در خلیج فارس
جناب مقیم سیاسی علیا حضرت ملکه انگلستان در خلیج فارس پس از سلام و تحیت
افتخار دارم به یادداشت مورخ امروز شما با تکرار متن آن اشاره کنم.


والاحضرتا
افتخار دارم بگفتگو هایئکه درباره پیشرفت مناسبات بین کشور متحده بریتانیا و ایرلند شمالی و کشور کویت جریان داشته اشاره نماییم و این حقیقت را که از این پس حکومت شما بتنهایی متحمل کلیه مسئولیت ها در زمینه گردش امور داخلی و خارجی میباشد متذکر گردم.در خلال گفتگو به نتایج زیر رسیدم:


الف- قرارداد 23 ژانویه 1899 بعلت اصطحکاک آن با سیادت و استقلال کویت لغو میگردد.
ب- مناسبات بین دو کشور بصورت دوستانه و در کمال استواری ادامه می یابد.
ج- در صورتیکه مناسبتی پیش آید دو حکومت درباره اموریکه برای طرفین اهمیت دارد با هم مشورت خواهند کرد.
د- در صورتیکه حکومت کویت از انگلستان تقاضای کمکی نماید در این مورد چیزی وجود ندارد که علیا حضرت ملکه انگلستان را از کمک بازدارد و در این صورت بر اساس این قرارداد که بین شما و سرجرج میدلتن منعقد گشته است رفتار خواهد شد و مفتخر است بنا بر دستور سردبیر امور خارجی علیا حضرت ملکه انگلستان پیشنهاد نماید که این یادداشت و پاسخ موافقت شما با هم تشکیل قرارداد جدیدی بین انگلستان و کویت دهند و این قرار داد همواره نافذ خواهد بود تا هنگامیکه یکی از طرفین تمایل خود را نسبت به پایان دادن آن به طرف دیگر اعلام دارد و این اعلام باید لااقل سه سال قبل از الغاء باشد و از امروز قرارداد 23 ژانویه 1899 ملغی شناخته میشود.افتخار دارم که خادم مطیع والاحضرت باشم.


تاکید میکنم که یادداشت آن جناب نموداری صحیح از حاصل مذاکراتی است که بین من و سرجرج میدلتن بعمل آمده و موافقم که یادداشت آنجناب و پاسخ من تشکیل موافقتنامه ئی دهند که بین کویت و انگلستان به امضاء رسیده است.
درود میفرستم
عبدالله السالم الصباح – بتاریخ 6 محرم 1381 برابر با 19 ژوئن 1961 میلادی