ضمانت نامه نماینده بریتانیا به شیخ خزعل

ضمانت نامه نماینده بریتانیا به شیخ خزعل در خوزستان

ضمانت نامه نماینده بریتانیا به شیخ خزعل در خوزستان

موزه خلیج فارس

ژئوپلتیک خلیج فارس

اسناد خلیج فارس

نقشه های خلیج فارس

برگزیده هفته

آمار سایت


بازدید روز

۱۱۰

بازدید دیروز

۱۸۴۸

بازدید ماه

۵۵۳۷۵

بازدید کل

۹۰۷۲۱۹۷

افراد آنلاین

۱۵۲

 

ضمانت نامه نماینده بریتانیا به شیخ خزعل


سرپرسی کاکس نماینده سیاسی بریتانیا در خلیج فارس در 21 نوامبر 1914 در نقض مستقیم و آشکارا ، استقلال و تمامیت ارضی ایران را خدشه دارد میکند و به یک شورشی مزدور به نام شیخ خزعل در خوزستان که بر ضد منافع ملی ایران گام برمیداشت ضمانت نامه کتبی میدهد.متن این ضمانت نامه به شرح زیر است:


اکنون اختیار دارم به جنابعالی تضمین بدهم که حکومت پادشاهی بریتانیا آمادگی دارد تا در صورت بروز هرگونه تغییر در حکومت ایران و نیز در صورتیکه حکومت ایران قصد دست اندازی و تجاوز به صلاحیت و حقوق مشروع و یا اموال و دارایی شما در ایران داشته باشد هرنوع حمایتی را که برای یافتن راه حل مورد رضایت شما و ما ضروری باشد عرضه نماید.این تضمین نامه تا زمانی که شما در برابر حکومت ایران به صلاحدید و مشورت حکومت پادشاهی بریتانیا گوش فرادهید ، ما در حفظ موقعیت اقتدار محلی جنابعالی به بهترین وجه اقدام خواهیم کرد.


FO 416/112, 170, Annual Confidential Report of British Legation in Tehran for the year 1926, Para. 74, P.29