سخنرانی محمد رضا شاه پهلوی در دهلی نو

سخنرانی محمد رضا شاه پهلوی در دهلی نو پیرامون بحرین

سخنرانی محمد رضا شاه پهلوی در دهلی نو پیرامون بحرین

موزه خلیج فارس

ژئوپلتیک خلیج فارس

اسناد خلیج فارس

نقشه های خلیج فارس

برگزیده هفته

آمار سایت


بازدید روز

۹۴۵

بازدید دیروز

۲۱۹۵

بازدید ماه

۲۸۶۶۹

بازدید کل

۸۹۷۷۸۹۹

افراد آنلاین

۱۹۳

 

سخنرانی محمد رضا شاه پهلوی در دهلی نو پیرامون واگذاری بحرین

 نقض حقوق ملی ایرانیان بر مالکیت سرزمین ایران


ما نمی توانیم بپذیریم جزیره ای که توسط انگلیس ها از کشور ما جدا شده توسط ایشان ولی به حساب ما به کسانی دیگر داده شود.این اصلی است که ایران نمی تواند از آن صرف نظر کند.ایران از سوی دیگر پیوسته با این سیاست خود دلبستگی داشته است که هرگز برای بدست آوردن اراضی و امتیازات ارضی علیرغم تمایل مردم آن سامان بزور متوسل نشود.من میخواهم بگویم که اگر مردم بحرین مایل نباشند به کشور ما ملحق شوند ما هرگز بزور متوسل نخواهیم شد.زیرا این خلاف سیاست دولت ما است که برای گرفتن این قسمت از سرزمین خود به زور متوسل شود.


سیاست ما این است که با اشغال و گرفتن سرزمینهای دیگر از طریق زور مخالف باشیم.هرکاری که بتواند اراده مردم بحرین را بنحوی که نزد ما و شما و همه جهان به رسمیت شناخته شود ، نشان دهد ، خوب است.


روزنامه کیهان شماره 7635 مورخه 15 دیماه 1347