تلگراف وزیر مختار بریتانیا از تهران به انگلستان/20 آوریل 1904

تلگراف وزیر مختار بریتانیا از تهران به انگلستان در تاریخ 20 آوریل 1904

تلگراف وزیر مختار بریتانیا از تهران به انگلستان در تاریخ 20 آوریل 1904

موزه خلیج فارس

ژئوپلتیک خلیج فارس

اسناد خلیج فارس

نقشه های خلیج فارس

برگزیده هفته

آمار سایت


بازدید روز

۱۹۴۱

بازدید دیروز

۳۷۸۸

بازدید ماه

۱۸۷۶۲

بازدید کل

۸۷۱۶۹۴۵

افراد آنلاین

۲۴۶

 

تلگراف وزیر مختار بریتانیا از تهران به انگلستان در تاریخ 20 آوریل 1904
پیرامون جزایر سه گانی ایران در خلیج فارس

گرچه به نظر نمی رسد که تلگرام 18 ژوئن 1903 حکومت هند به تنب و ابوموسی اشاره داشته٬ ولی تصور میکنم بی اعتباری دعاوی ایران نسبت به این جزایر در آن مشخص باشد.البته ناگفته نماند که جزایر یادشده در نقشه 1897 از مرکز بررسیهای هند و نقشه غیر رسمی نایب السلطنه در سال 1892 به رنگ کشور ایران است.

با این فرض روشن است که باید حقوق مکتسبه شیخ شارجه را مورد حمایت قرار دهیم.البته پیش از آنکه پرچم ایران فروکشیده شود٬ محترمانه تر آن است که به حکومت ایران فرصت داده شود تا خود چنین کنند.در صورت خودداری٬ میتوانیم به آنان بگوییم که بیش از انچه در مورد شیخ شارجه رواداشتند٬ مراعات آنان را نموده ایم و از این روی میتوانیم پیشنهاد حکومت هند را به اجرا درآوریم. باید مسیو نوز را وادار سازیم تا بی سر و صدا پرچم و نگهبانان ایرانی را از جزایر برچیند.پس از آن میتوانیم با یک وقفه مناسب و بدون نمایش آشکار پرچم عربی را دوباره برافرازیم. تصورم این است که باید از انجام اقدامات آمرانه یا اتخاذ روشهایی که به حوادث خشونت بار منجر میگردد٬ اجتناب ورزید.

FO 416/17: Telegram no.49 Sir Hardinge to Marquess of Lansdowne, Tehran, 20 April 1904, enclosure no. 165, p.197.