جزیره لاوان

جزیره لاوان در خلیج فارس

جزیره لاوان در خلیج فارس

موزه خلیج فارس

ژئوپلتیک خلیج فارس

اسناد خلیج فارس

نقشه های خلیج فارس

برگزیده هفته

آمار سایت


بازدید روز

۱۵۹۱

بازدید دیروز

۱۶۷۹

بازدید ماه

۳۸۰۱۴

بازدید کل

۸۳۳۳۰۲۰

افراد آنلاین

۲۹۰

جزیره لاوان در خلیج فارس

جزیره لاوان1 که درگذشته به شیخ شعیب (بوشیب) یا (بو شعیب)شهرت داشته است در منتهی الیه جنوب غربی استان هرمزگان ودر 6میلی (11کیلومتری) غرب- جنوب غربی راس نخیلو قرار داردجزیره لاوان در زمانهای گذشته نیز تا حد بسیاری مورد توجه مقامات وقت بود ووجود بناهای تاریخی واستحکاماتی که ازدورانهای گذشته برجای مانده وهمچنین وجودچند قبضه توپ ازدوران نادرشاه افشار دلالت براین مطلب دارد)).2


طول و عرض جزیره:
برابراعلام اداره حفاظت محیط زیست استان هرمزگان،عرض جزیره(7کیلومتر)وطول آن(15 کیلومتر)است دوباستناد نوشته کتاب جغرافیا واسامی دهات کشورچاپ سال 1329 دارای(6 کیلومتر)عرض و(24)کیلومترطول می باشد.رزم آرا درسمینارخلیج فارس،عرض جزیره لاوان را(15) کیلومتر وطول آن را(24) کیلومتراعلام داشت.


در نشریه صنعت نفت درباره طول وعرض جزیره لاوان چنین آمده است:
((عرض جزیره پنج کیلومتروطول آن 24 کیلومتر ونزدیک ترین ساحل خلیج فارس به لاوان بندر مغان یا مقام است در 18 کیلومتری شمال که اهالی از راه آن بندربا ساحل میهن ارتباط می یابند)).


دریاداربایندرمی نویسد:((جزیره شیخ شعیب٬که گوشه خاوری آن بمسافت ده کیلومتری جنوب باختری راس نخیلو ودرجنوب بندرمقام واقع شده خیلی پست وبلندترین نقطه آن 37 متر ارتفاع دارد وطول جزیره 24 کیلومتر وعرض آن پنج کیلومترجمعیت آن درحدود 600 نفر وبشغل ماهیگیری وصید مروارید میپردازند مختصر نخلستانی نیز دارند ارتباط آنها با کرانه شیب کوه بوده وتوسط کرجیهای بادی است)).


سواحل جزیره :
رزم آرا کرانه های جزیره لاوان را باین شرح تشریح می نماید:
((کرانه ی پیش آمده ی باختری جزیره شنزاروکرانه ی پیش آمده ی جنوب خاوری آن،مضرس وتقریبا ً تا 700 مترسنگلاخ است.دراین کرانه،تخته سنگی است بارتفاع 6 مترکه کرانه ی جنوبی جزیره ازاین تخته سنگ شروع میشود و بجانب باخترامتداد میباید و پس از طی 9 کیلومتر به محل پست شنزاری میرسد. کلیه ی کرانه های جزیره به استثنای 2 تا 3 محل،سنگلاخ ومضرس است)).3


پوشش گیاهی وحیوانات جزیره:
پوشش گیاهی جزیره درحدود 45 درصد است،محصول جزیره بیشترغلات وخرما می باشد که بیشتربا آب چاه آبیاری می شود.مسئولان صنعت نفت جزیره با آب شیرین در جزیره لاوان مبادرت به کشت صیفی جات نموده اند وسبزی مورد نیاز خود را تولید می نمایند...
بطورکلی خاک جزیره لاوان برای کشاورزی مناسب است ولی بعلت کمبود آب شیرین کشاورزی درجزیره محدود است...


ماهی های صیدشده بیشترازنوع:شیر٬سرخو٬هامور٬شعری٬سمان وکوفراست.ماهی مورد علاقه اهالی شیراست..


جزیره کوچک نزدیک لاوان:
در فاصله 1500 متری دماغه شمال شرقی جزیره لاوان،جزیره کوچکی واقع شده که عبارت از تخته سنگی است بطول دوکیلومتر وعرض یک کیلومتر وخالی از سکنه است.


پی نوشت ها:
1.JAZIREH – LAVAN
2.نشریه صنعت نفت،بهار سال 1356٬موضوع جزیره لاوان
3.جلد اول کتاب سمینار خلیج فارس