نباید در محوطه شوش ساخت و سازی شود

نباید در محوطه شوش ساخت و سازی شود

نباید در محوطه شوش ساخت و سازی شود

موزه خلیج فارس

ژئوپلتیک خلیج فارس

اسناد خلیج فارس

نقشه های خلیج فارس

برگزیده هفته

آمار سایت


بازدید روز

۸۷۳

بازدید دیروز

۹۷۲

بازدید ماه

۳۵۶۱۷

بازدید کل

۸۳۳۰۶۲۳

افراد آنلاین

۱۵۷

نباید در محوطه شوش ساخت و سازی شود


"مهدي رهبر"، مدير سابق محوطه باستاني شوش و کسي که عرصه 400 هکتاري آن را در شرايط اضطراري پس از جنگ مصوب کرده است، اعلام کرد که شهر باستاني شوش بيش از 400 هکتار وسعت دارد و نبايد هيچ سازه‌اي در نزديکي تپه‌هاي شوش ساخته شود زيرا اين منطقه مملو از آثار باستاني است.


خبرگزاري ميراث فرهنگي_ گروه ميراث فرهنگي_ حسن ظهوري_ مدير اسبق محوطه باستاني شوش تاکيد کرد عرصه 400 هکتاري شهر باستاني شوش در حالي پس از پايان جنگ و به طور اضطراري مصوب شد که همان سال‌ها تپه‌هاي باستاني بيرون از اين عرصه مورد گمانه زني و کاوش قرار گرفت و آشکارا مشخص شد که عرصه شهر باستاني شوش بيش از 400 هکتار است و نبايد هيچ هتلي در نزديکي تپه هاي شوش ساخته شود.


"مهدي رهبر"، باستان شناس با سابقه کشور و مدير اسبق محوطه باستاني شوش در اين باره به CHN گفت: «پس از پايان جنگ و به طور اضطراري عرصه شهر باستاني شوش ميان تقاطع چند خياباني که اين تپه‌ها را محصور کرده بودند با مقياسي نزديک به 400 هکتار مشخص و مصوب شد. اما اين محدوده تمام شهر باستاني شوش نبود و تپه هاي مجاور اين محدوده به خوبي قابل رويت بودند.»


وي افزود: «تپه پمپ بنزين يکي از آن تپه‌هاي باستاني است که بيرون اين عرصه واقع شده و به دوره ايلامي تا اشکاني تعلق دارد و کاوش‌هاي باستان شناسي در اين تپه منجر به شناسايي و کشف آجر نوشته هاي ايلامي شد.»
اين تپه در همان سال هاي دهه 67 پس از کاوش، با عرصه مصوب به ثبت رسيد. اما خارج از محدوده عرصه اصلي شوش است و گمانه زني هاي جديد باستان شناسان نشان مي‌دهد که اين تپه باستاني به تپه هاي شوش وصل بوده و لايه‌هاي متصل و مرتبط به هم دارند.


رهبر در ادامه گفت: «تپه بيمارستان يکي ديگر از تپه هاي بيرون از عرصه 400 هکتاري است که روبري بيمارستان نظام مافي و نزديک سه راه واقع شده است.»
اين تپه نيز لايه هاي متصل به محوطه باستاني شوش و شهر صنعت گران دارد و لايه هاي روي آن از حضور اشکانيان و ساسانيان خبر مي دهد.


همچنين رهبر در مورد گورستان حسين آباد به CHN گفت: اين گورستان هخامنشي نيز بيرون عرصه 400 هکتاري واقع شده است و کاوش‌هاي باستان شناسي در آن که به سال 1367 انجام گرفت منجر به کشف قبور سنگي هخامنشي شد.
اين گورستان در شرق محوطه شوش واقع شده و در حاشيه شهر صنعت گران است.
گريشمن در گمانه زني هاي خود در نزديکي شهر صنعت گران به لايه هاي هخامنشي برخورد و نام بخشي از اين مکان را دهکده پارسي هخامنشي ناميد. تصور مي‌شود که گورستان حسين آباد مربوط به ساکنان هخامنشي شهر صنعت‌گران باشد.
از ديگر آثار بيرون عرصه مصوب شوش مي توان تپه هاي ورزشگاه را نام برد که به دوره اشکاني و ساساني تعلق دارند.


رهبر درباره ساخت و سازها در عرصه مصوب شوش به CHN گفت: در همان سال‌هايي که عرصه 400 هکتاري شوش مصوب شد، مردم توجهي به آن نکردند و ساخت و سازهاي خود را تا داخل عرصه ادامه دادند که منجر به تخريب لايه هاي باستاني شد. در آن زمان براي مشخص شدن عرصه ميله کوبي شد که اين ميله ها در پشت خانه هايي که از حريم آن تجاوز کرده اند ديده مي‌شود.»


وي درباره ساخت هتل در شهر باستاني شوش گفت: «تپه‌هاي باستاني شوش و اطراف آن مملو از آثار باستاني است و هيچ هتل و يا سازه ديگري نبايد روي آن ها ساخته شود. اين اشتباهي بزرگ و جبران ناپذير است.
رهبر درباره ساخت هتل امير زرگر که ميان آپادانا و کاخ شاهي شائور واقع مي‌شود به CHN گفت: «اين اشتباه بزرگي است که تصور شود در اين ميان آثاري وجود ندارد. چنين اظهار نظري غير ممکن است و اصلا نبايد در اين محدوده هتلي ساخته شود.»
شوش در عرصه مصوب خود چهار برجستگي بزرگ دارد که در زمان "ديولافوا"، باستان شناس فرانسوي به سال 1880 نام گذاري شده اند.

بلندترين برجستگي شوش آکروپل نام دارد. همچنين در سال 1850 نيز بقاياي کاخ آپادانا در اين تپه کشف شد که امروز به همين نام شهرت دارد. ديگر برجستگي متصل به آپادانا شهر شاهي است و برجستگي آخر نيز که در آن سرباره و بقاياي سفال گري متعلق به دوره اسلامي کشف شده به شهر صنعت گران شهرت دارد.
جالب آنکه لوفتوس قبل از ديولافوا به سال 1850 در شوش بوده و در خاطرات خود نوشته است: با اسب شهر شوش را پيمايش کردم و پراکندگي سفال ها را تا رودخانه دز دنبال کردم. به واقع وي شهر شوش را بکر ديده بود و به همين علت اين پراکندگي سفال ها با ساخت و سازهاي امروز ديگر ديده نمي شود.


چندي پيش و در پي انجام مطالعات باستان شناسي و گمانه زني هاي هيات تعيين عرصه شهر باستاني شوش، مشخص شد که اين شهر باستاني نه 400 هکتار که 1200 هکتار وسعت دارد و مملو از آثار باستاني است.
در حال حاضر و بدون انجام گمانه زني‌ها و کاوش هاي باستان شناسي، معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي و رئيس پژوهشکده باستان شناسي از بلامانع بودن ساخت هتل در عرصه 1200 هکتاري شهر شوش خبر مي‌دهند. اين اظهار نظر مديران ميراث فرهنگي واکنش هاي بيشماري به همراه داشته است. در پي اين واکنش‌ها انجمن باستان شناسان جوان طي ارائه بيانيه اي هرگونه ساخت و ساز در محوطه باستاني شوش را محکوم کرده است.