حکمیت گلد اسمیت

موسسه مطالعات راهبردی، ژئوپولیتیک,استراتژیک,تاریخ و جغرافیای خلیج فارس

موسسه مطالعات راهبردی، ژئوپولیتیک,استراتژیک,تاریخ و جغرافیای خلیج فارس، خوزستان، سیستان بلوچستان، اروندرود، بوشهر، هرمزگان، اندیشمندان، اندیشکده، مرکز تحقیقات، مرکز پژوهشی سازمان مردم نهاد NGO روشنفکران ایران اندیشگاه اتاق فکر مطالعات عربستان، بحرین، کویت، قطر، عمان، امارات متحده عربی، عراق موسسه ایرانشناسی تحقیقات خاورمیانه بررسی های سیاسی امنیتی جغرافیایی فرهنگی هنری

موزه خلیج فارس

ژئوپلتیک خلیج فارس

اسناد خلیج فارس

نقشه های خلیج فارس

برگزیده هفته

آمار سایت


بازدید روز

۱۰۳۴

بازدید دیروز

۲۱۹۵

بازدید ماه

۲۸۷۵۸

بازدید کل

۸۹۷۷۹۸۸

افراد آنلاین

۲۳۰


حکمیت ننگین گلد اسمیت

دانلود کامل حکمیت


انگلستان که در سیاست های استعماری و تضعیف و چپاول حقوق ملت ها گوی سبقت را از همه شرکای اروپایی خود ربوده است در سال۱۲۸۷ ه.ق نیمی از بلوچستان ایران را تجزیه جدا و به خاک کشوری تازه ایجاد شده به نام پاکستان ضمیمه کردند. در کارنامه ننگین انگلستان اشغال و تجزیه بسیاری از کشورها نهفته است که بیشترین ظلم را کشور ایران به دلیل ژئواستراتژیک و منابع سرشار انرژی اش تجربه کرده است .


در سال ۱۶۶۲ م، دولت پرتغال جزیره بمبئی را به چارلز دوم پادشاه انگلیس بخشید و او نیز این جزیره را به کمپانی هند شرقی منتقل کرد، گسترش این شرکت تسلط انگلیس در هندوستان را سبب شد. با ظهور ناپلئون در فرانسه تمام معادلات قدرت و سیاست جهانی به هم خورد. ناپلئون به دنبال فتح هندوستان بود که شاهرگ حیاتی انگلیس به شمار می رفت. انگلستان فرمانروای دریاها بود و ناپلئون راهی جز حمله از طریق خشکی به هند نداشت و این راه به ناچار از ایران می گذشت.

از طرف دیگر روسیه نیز تحمل برتری رقیب دیرینه خود یعنی انگلستان را نداشت و به دنبال فتح نواحی شرقی ایران بود. انگلیس نیز به دنبال تسلط بر نواحی شرقی ایران و افغانستان بود تا بتواند نیروهای خودی را در آنجا مستقر سازد و در مقابل حملات فرانسه و روسیه بایستد. انگلیسی ها برای سدکردن هجوم فرانسه و روسیه به هندوستان، به افغانستان لشکرکشی کردند و نفوذ خود را از طریق دو دستگی و ایجاد تفرقه بین بلوچ ها گسترش دادند.
در سال ۱۸۵۹ م، انگلیس برای برقرار کردن رابطه مخابراتی مستقیم هند و اروپا یک رشته سیم بین اسکندریه و خلیج فارس دایرکرد. در سال ۱۲۷۸ ه..ق دولت انگلیس، گلداسمیت را به منظور انجام تحقیقاتی در زمینه چگونگی امتداد این خط تلگراف در طول صحرای مکران مأمورکرد.

در سال۱۲۴۷ه..ش انگلیس قصد تصرف بلوچستان را داشت که ناصرالدین شاه با آنان کنار آمد و قرارشد مرزهای بین ایران و هند مشخص گردد. مقاومت بلوچها، افسران انگلیسی را به این نتیجه رساند که تنها از طریق کنار آمدن با سران طوایف بلوچ می توانند بر حاکمیت خویش در بلوچستان تداوم بخشند. به همین دلیل عمده سران و خانهای بلوچ را با دادن اسلحه و مختصری مقرری فریب دادند و به بهانه عبور خط تلگراف در هر محل تلگراف خانه ای بر پا کردند و پرچم انگلیس را بر فراز آن برافراشتند. بدین سان انگلیس ها در سراسر بلوچستان نفوذ کردند. انگلیسی ها با این دسیسه های استعمارگرانه و بی قیدی های حاکم وقت بود که به سال۱۲۸۷ ه..ق نیمی از بلوچستان ایران را جدا و به خاک پاکستان فعلی ضمیمه کردند.


تحولاتی که در قاره اروپا روی داد، موجب کشیده شدن میدان رقابت کشورهای اروپایی به دیگر قاره ها به خصوص آسیا شد. یکی از سرزمینهایی که اهمیت زیادی برای دولتهای اروپایی داشت، هندوستان بود. در جریان رقابت اروپاییها برای تسلط بر هندوستان، سرزمینهای مجاور آن به عنوان معابر دسترسی بر آن سرزمین، اهمیت خاصی یافت . یکی از این نواحی بلوچستان بود. انگلیسی ها که توانسته بودند، دست دیگر رقیبان خود را از هندوستان کوتاه نمایند، تصمیم گرفتند برای امنیت بخشیدن به سرحدات آن، منطقه حایلی در مرزهای شمال غربی تشکیل دهند و از این زمان سیاست انگلیس، در شرق ایران و بلوچستان آغاز شد.

ادامه در دانلود...