پیمان نامه های اروند رود

عهدنامه های شط العرب الجزایر 1975

عهدنامه های شط العرب الجزایر 1975

کابینت

سقف کناف

موزه خلیج فارس

ژئوپلتیک خلیج فارس

اسناد خلیج فارس

نقشه های خلیج فارس

برگزیده هفته

رویدادهای خلیج فارس

آمار سایت


بازدید روز

۲۲۸۴

بازدید دیروز

۲۰۳۹

بازدید ماه

۲۱۹۰۷

بازدید کل

۶۰۷۱۳۹۴

افراد آنلاین

۱۹۳

پیمان نامه های اروند رود


به منظور تعیین مرز دو کشور در اروند رود ، تاکنون چندین قرار داد بین " ایران " و عثمانی و عراق جانشین آن به امضاء رسیده که مهمترین آنها عبارتند از عهدنامه ارز روم دوم 1847 ، پروتکل استانبول 1913 و صورتجلسات تحدید حدود 1914 ، عهد نامه 1937 و عهد نامه مرزی و حسن همجواری 1975 ، به موجب عهد نامه اخیر ، مرز دو کشور در اروند رود خط تالوگ تعیین شده است . دولت عراق پس از لغو عهد نامه 1975 و اعلامیه الجزایر در 17 سپتامبر 1980 ، مجدداً بطور رسمی در 25 نوامبر 1982 اعلام کرد که اعلامیه الجزایر را دوباره پذیرفته است . و به این ترتیب ، بار دیگر موافقت خود را با خط تالوگ به عنوان مرز دو کشور اعلام نمود . همچنین به موجب تمام قراردادهای مذکور ، ایران از حقوق کامل کشتیرانی در اروند رود برخوردار می باشد .

قرارداد 1975 الجزایر به عنوان مهم ترین قرارداد مرتبط با اروند رود مطرح است که برای همیشه به تائید ایران و عراق به رسیده است .

دانلود متن کامل قرارداد الجزایر