متن نامه دکتر امیدوار به رادیو بی بی سی در خصوص جعل نام خلیج فارس/2003

متن نامه دکتر امیدوار به رادیو بی بی سی در خصوص جعل نام خلیج فارس/2003

متن نامه دکتر امیدوار به رادیو بی بی سی در خصوص جعل نام خلیج فارس/2003

موزه خلیج فارس

ژئوپلتیک خلیج فارس

اسناد خلیج فارس

نقشه های خلیج فارس

برگزیده هفته

رویدادهای خلیج فارس

آمار سایت


بازدید روز

۱۴۶۹

بازدید دیروز

۲۲۹۰

بازدید ماه

۹۰۰۹۶

بازدید کل

۶۷۵۰۰۹۷

افراد آنلاین

۱۶۸

متن نامه دکتر امیدوار به رادیو بی بی سی در خصوص جعل نام خلیج فارس/2003

Sunday, April 20, 2003, 1:20:12 AM

ریاست محترم رادیو بی بی سی
اخیرا مشاهده شده که نام خلیج فارس از طرف آن سازمان به اشتباه خلیج یا خلیج ....برده شده.بدرستی ایران یکی از بزرگترین تمدن های تاریخ را داشته.خشایار شاه شاه ایران با پلی که از کشتی بر روی دریا زده بود سپاه خود را از دریا عبور داد و مصر را فتح کرد.(390-550) پیش از میلاد.کورش بزرگ تکیه بر قوانین بزرگش قوم بنی اسرائیل را از زندان آزاد کرد و نام او در تاریخ ماندگار ماند.بخشی از فضای تمام موزه های دنیا اختصاص به تمدن فرهنگ و هنر ایران دارد. بزرگترین کتابخانه های تاریخ گذشته پر از لوحهای خط نوشته از( تخت جمشید- شوش- چغازنبیل ) ایران است که توسط باستانشناسان خوانده و به انسان امروز ارائه می شود.

خلیج فارس در تاریخ همیشه خلیج فارس بوده و میتوان در تمام کتب قدیم سفرنامه ها و نقشه های قدیم دید.و این چنین پشتوانه تاریخی را مطلقا در کشور قوم طایفه عربی یا عرب نمیتوان دید چون بادیه نشین بوده اند.اما دولت انگلیس خود از پیش قراولان تمدن مدرن است.و بیشترین مطالعات را در محدوده خلیج فارس و اطراف آن دارد.که توسط دانشمندان شرق شناسان و سیاحان و سیاست مداران بزرگ آن کشور تهیه شده که منابع آن ضمیمه است.(نقشه)

در دهه 60و 70 بدلیل گسترش استخراج نفت در سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس در نقشه هایی به غلط بنام خلیج فارس یا خلیج ... آمده است.ایران بیشترین مرز آبی و تمدنی را با خلیج فارس دارد .تمام رودخانه های آب شیرین از سمت شمال خلیج فارس که مهد تمدن و اسکانانسان است به خلیج فارس میریزد.بیشترین عمق دریا برای کشتیرانی در حاشیه ایران میباشد و کوران های دریایی از سمت دریا عمان به تنگه هرمز که(نام ایرانی است) بطرف ساحل ایران و سپس بطرف کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس میرود. از آن سازمان بزرگ تقاضا دارم که همچنان گذشته بر اساس مطالعات دقیق دانشمندان خود تکیه کرده و پشت به مراکز علمی و تحقیقی خود نکرده و نام خلیج فارس را در تمام محافل و مجالس و مراکز با اطمینان بر زبان و قلم خود جاری کنند.تا همچنان گذشته کشور انگلیس بعنوان یکی از بزرگترین کشورهای دنیا از نظر مرجع های تاریخ باشد.


با احترام دکتر عطا الله امیدوار
WWW.OMIDVAR.NET

 

(Persian Gult Pilot) London ,Published by the hidrographer of the navy ,eleventh edition ,1967.
published bu the U.S.A.F. aeronautical chart and information center ,decembre 1952 (ACIC_BK) carte n (444 AIV)Scale 1:250,000
Persian Gulf London -published at the admiralty ,15th February 1957,under the superintendence of Rear Admiral K.St.B. Collins

 


Sunday, April 20, 2003, 1:20:12 AM
Monsieur le Directeur,

Recemment ,nous attestons l'utilisation incorrecte du nom "Golfe Persique" dit "Golfe ..."
On a toujours compte l'IRAN parmi les plus grandes civilisations durant l'histoire.
Artaxerxes ,Poi de la Perse ,grace au pont qu'il a fait construire sur la mer ,a pu faire passe son armee et comme -ci il a vainquis l'Egypte(390-550 av .J.-c.).

Cyrus le grand ,en appuyant sur ses lois ,a libere les enfants d'Irsael st son nom est reste dans l'histoire comme un liberateur.
Les plus grands parties des musees du monde entier sont consacrees a l'art et la civilisation iraniens.
Les plus grands bibliotheques anciennes etaient remplies des manuscrits de Perspolise,Suse,Tchoga Zanbil.L;homme d'aujourd'hui les comprend ,grace a la traduction d' archeologues.

Tout au long de l'histoire le Golfe Persique etait toujours Golfe Persiqueet on peut le constater dans les livres , les plans anciens et les recits de voyage.

Une telle civilisation ,comme la civilisation iranienne ,n'est pas constatee dans les musees mondiales,au nom de la civilisation d'Arab. L'Angleterre est un pays civilise dans l'histoire de la civilisation moderne.
Les voyageurs,les politiciens ,les hommes de science et les chercheurs anglais ont fait beaucoup de recherches sur le Golf Persique.1

Aux annees 60 et 70 ,nous sommes temoins du developpement de l'exploration de petrol dans les pays au bord du Golf Persique .C'est a ce temps la que le nom "Golf Persique" est change a "Golfe" ou" Golfe..."dans les plans.
Iran a la plus longue frontiere avec le Golfe Persique .Le cote le plus profonde du Golfe Persique est le cote iranien.Les courants d'eau coulent de la mer Omman a la Droite d'Hormoz (qui est un nom iranien)vers le cote iranien et puis vers les pays d'arab qui se situent au bord du Golfe Persuque.

Je demende a cette grande organization de s'appuyer ,comme au paravant ,sur les etudes minutieuses de ses chercheurs et d'utiliser ,avec surete,le nom Golf Persique. Pourque l'Angleterre reste ,comme toujours ,un des plus grands pays de la reference historique.

Veuillez accepter,Monsieur le Directeur ,mes salutations les meilleures.
Dr.Ataollah Omidvar
WWW.OMIDVAR.NET
1-(plan attache)

Persian Gult Pilot) London ,Published by the hidrographer of the navy ,eleventh edition ,1967.
published bu the U.S.A.F. aeronautical chart and information center ,decembre 1952 (ACIC_BK) carte n (444 AIV)Scale 1:250,000
Persian Gulf London -published at the admiralty ,15th February 1957,under the superintendence of Rear Admiral K.St.B. Collins

 

Golfe Persique est toujours Golfe Persique
خلیج فارس همیشه خلیج فارس است.