بيانيه بنياد ميراث پاسارگاد به مناسبت روز ملی خليج فارس

بيانيه بنياد ميراث پاسارگاد به مناسبت روز ملی خليج فارس

بيانيه بنياد ميراث پاسارگاد به مناسبت روز ملی خليج فارس

موزه خلیج فارس

ژئوپلتیک خلیج فارس

اسناد خلیج فارس

نقشه های خلیج فارس

برگزیده هفته

رویدادهای خلیج فارس

آمار سایت


بازدید روز

۱۹۹

بازدید دیروز

۱۴۴۸

بازدید ماه

۱۶۴۷

بازدید کل

۶۲۶۴۶۵۲

افراد آنلاین

۱۲۰

 

بيانيه بنياد ميراث پاسارگاد به مناسبت روز ملی خليج فارس

 

دهم ارديبهشت، روز اعتراض همگانی برای خليج فارس

خليج فارس، نامی واقعی و قانونی است و هر نوع تغييری در آن از سوی هر فرد يا سازمان و کشوری جرمی بين المللی به حساب می آيد.در چند سال گذشته، هم از سوی کشورهای عربی و هم از جانب برخی از نشريات و سايت های وابسته به اين کشورها، نام خليج فارس به نام غيرقانونی خليج عربی برگردانده شده است. اين نام غير واقعی در اواسط دهه ی 1960 ميلادی، يعنی حدود پنجاه سال قبل، به وسيله ي دو تن از کارگزاران انگليسی در کشورهای عربی تحت قيموميت آن ها مطرح شد و سپس مورد بهره برداری نژاد پرستان و قوم گرايان اين کشورها قرار گرفت. 

 

بنياد ميراث پاسارگاد، با توجه به بيانيه های رسمی سازمان ملل متحد مبنی بر تاييد نام خليج فارس، و بر اساس اسناد و مدارک نوشته شده در تاريخ های جهانی، (از تاريخ های اروپايي و آمريکايي گرفته تا تاريخ های روسی و حتی عربی) خليج فارس را تنها نام واقعی، قانونی و به حق برای اين سومين خليج بزرگ جهان می داند و اين رفتارهای نژادپرستانه و قوم گرايانه را به شدت محکوم می کند.

 

در عين حال، از آنجا که روز دهم ارديبهشت، به پيشنهاد تنی چند از اساتيد تاريخ دانشگاه تهران، روز خليج فارس ناميده شده و اين روز در تقويم رسمی ايران نيز وجود دارد، بنياد ميراث پاسارگاد نيز اين روز را به عنوان روزی برای اوج گرفتن اعتراض های همگانی به همه ی کسانی که چه در داخل و چه بيرون از ايران سعی در تغيير نام با شکوه خليج فارس دارند دانسته و از همگان می خواهد تا در اين روز، علاوه بر انتشار و معرفی وسيع

 

«پتی شن اعتراضی به گوگل»، به ايميل ها، فکس ها، و تلفن های سازمان ملل و موسسات ديگر جهانی نامه بنويسند و بر اين واقعيت تاکيد کنند که:

خليج فارس، نامی واقعی و قانونی است و هر نوع تغييری در آن از سوی هر فرد، سازمان، و کشوری جرمی بين المللی به حساب می آيد. و از آن ها بخواهيم که اجازه ندهند تا نام خليج فارس مورد تجاوزهای نژادپرستانه و قوم گرايانه قرار گيرد.

 

 هجدهم آوريل 2008

با مهر و احترام

بنياد ميراث پاسارگاد