واژه نامه جغرافیا

واژه نامه جغرافیا

واژه نامه جغرافیا

موزه خلیج فارس

ژئوپلتیک خلیج فارس

اسناد خلیج فارس

نقشه های خلیج فارس

برگزیده هفته

آمار سایت


بازدید روز

۶۹۱

بازدید دیروز

۹۷۲

بازدید ماه

۳۵۴۳۵

بازدید کل

۸۳۳۰۴۴۱

افراد آنلاین

۱۰۶

 

واژه نامه جغرافیا
Geography Dictionary

دانلود کامل واژه نامه


ارتفاع ( Altitude ) : ارتفاع ، بلندی یك ناحیه است كه از سطح تراز دریا اندازه گرفته می شود.


دایره قطبی ( Antarctic ) : دایره قطبی ، تصویر دایره ای از قطب جنوب در عرض 30 66 جنوبی است .


آنالما ( Analemma ) : آنالما یك تصویر به شكل 8 است كه انحراف خورشید ( زاویه ای كه خورشید با استوا می سازد ) را برای هر روز سال نشان میدهد . اگر یك عكس فوری را در هر روز در یك زمان معین ( از همان مكان ) از خورشید بگیرید . در طی یكسال خورشید یك شكل آنالما را درست خواهد كرد . دلیل آن این است كه زمین از محور خود انحراف داشته و مدار آن به دور خورشید یك دایره كامل نیست .


آنتی پود ( Antipodes ) : آنتی پودها یك جفت نقطه هستند كه در دو سوی مخالف یك سیاره قرار گرفته اند ( مثل قطب شمال و جنوب ) .


مجمع الجزایر ( Archipelago ) : مجمع الجزایر مجموعه ای یا زنجیری از جزیره هستند كه با همدیگر در دریا یا اقیانوس قرار دارند .


دایره قطبی شمال ( Arctic circle ) : دایره قطبی شمال یك دایره فرضی در عرض 30 66 شمال در اطراف قطب شمال است .


آتول ( Atoll ) : آتول یك حلقه ( یا بخشی از حلقه ) از مرجانهاست كه تشكیل جزایری را در دریا یا اقیانوس می دهند .


آزیموت ( Azimuth ) : آزیموت زاویه ای است كه یك خط در جهت ساعتگرد با نصف النهار ( یك خط طولی ) می سازد .


نقشه باثیمتر ( Bathymetric ) : یك نقشه باسیمتر ، نقشه ای از حجمی از آب بدون كنتورهای عمق ( كه ایزوباس نامیده می شوند ) است .


تنگه ( bay ) : تنگه ، آبی است كه از چند جهت توسط خشكی احاطه شده است ( و معمولاً كوچكتر از خلیج است ) .


بات ( Butte ) : یك بات سنگ های مسطح روی همدیگر هستند كه به شكل تپه ای با شیب های تند هستند .


كانال ( Canal ) : یك آبراه ساخته دست بشر است كه برای حمل و نقل یا آبیاری حفر می شود .


كانیون ( Canyon ) : كانیون ، دره عمیقی با دیواره های با شیب تند است كه اغلب توسط رودخانه در زمین حفر می شود .


دماغه ( Cape ) : یك نقطه از خشكی است كه به داخل دریا ، اقیانوس ، دریاچه یا رودخانه پیش رفته است .


نقشه كش ( Cartographer ) : كسی است كه نقشه می كشد .


كارتوگرافی ( Cartography ) : مطالعه و رسم نقشه را كارتوگرافی می گویند .


غار ( Cave ) : غار یك گودال بزرگ در زمین و یا در تپه یا كوه است .


نصف النهار مركزی ( Central Meridian ) : نصف النهار مركزی ، نصف النهاری است كه از مركز تصویر می گذرد ، كه اغلب بصورت یك خط مستقیم است كه محور تقارن تصویر است .


تونل ( Channel ) : یك راه آب باریك است كه دو حجم آب را به هم متصل می كند ( مثل تونل انگلستان همچنین تونل بخشی از رودخانه یا لنگرگاه است كه عمق آن برای كشتیرانی كافی است .


صخره ( Cliff ) : صخره سطح با شیب تند سنگ و خاك است .


قطب نما ( Compass ) : یك قطب نما دستگاهی است كه همیشه شمال را نشان می دهد و برای جهت یابی استفاده می شود .


رز كمپاس ( Compass Rose ) : رز كمپاس برای نشان دادن جهت روی نقشه است و شمال ، جنوب ، ‌غرب ، شرق و بعضی جهت های بینا بین آنها را روی نقشه نشان می دهد .


تصویرسازی مخروطی ( Conic Projection ) : تصویر مخروطی یك نوع نقشه به این صورت است كه یك مخروط به دور كره ای پیچیده شده و جزئیات روی كره بر روی سطح مخروط تصویر می شود . سپس مخروط را بصورت یك سطح صاف باز می كنند .


قاره ( Condtinent ) : خشكی های روی زمین به قاره ها تقسیم می شوند . هفت قاره امروزه شامل: آفریقا ، قطب جنوب ، آسیا ، استرالیا ، اروپا ، آمریكای شمالی و آمریكای جنوبی .


كنتور ( Contour )‌ : كنتور خطی روی نقشه توپوگرافی است كه نقاط هم ارتفاع را به هم متصل می كند .


خلیج ( Cove ) : یك خلیج كوچك نعلی شكل از آب در ساحل است ، این آب توسط خشكی هایی كه از سنگ های سست تشكیل شده اند احاطه شده است .


تصویرسازی استوانه ای ( Cylindrical Project ) : یك تصویر استوانه ای نوعی نقشه است كه از پیچیده شدن استوانه ای به دور كره و تصویر كردن جزئیات كره بر روی سطح استوانه درست می شود . سپس استوانه را به صورت سطح صاف باز كرده و بصورت نقشه مستطیل در می آید . نقشه های مستطیل بیشترین انحراف را در نواحی قطبی دارند .( علت آن است كه در اندازه ناحیه قطبی در روی نقشه اغراق زیادی شده است )

ادامه در دانلود....