جزیره شيدور

جزیره شيدور در خلیج فارس

جزیره شيدور در خلیج فارس

موزه خلیج فارس

ژئوپلتیک خلیج فارس

اسناد خلیج فارس

نقشه های خلیج فارس

برگزیده هفته

آمار سایت


بازدید روز

۱۹۶۲

بازدید دیروز

۳۷۸۸

بازدید ماه

۱۸۷۸۳

بازدید کل

۸۷۱۶۹۶۶

افراد آنلاین

۲۴۲

جزیره شتور در خلیج فارس

 جزیره کوچک شتوار(به فتح ش) در سه چهارم میلی یعنی حدود(1389 متری)شرق-جنوب شرقی جزیره لاوان و(4/5)میلی یعنی(7کیلومتری)جنوب غربی راس نخیلو و86کیلومتری کیش و176 کیلومتری بندر لنگه وبین جزایر هندورابی ولاوان قرار گرفته است.
طول وعرض جزیره:
طول جزیره(5کیلومتر)وعرض آن(3کیلومتر)است،بلندترین نقطه آن ازسطح دریا(10متر)می باشد.دریادار بایندر می نویسد:
((جزیره شتور بمساحت 1200 متری خاور جنوب خاوری دماغه خاوری جنوب شیخ شعیب{لاوان} واقع گردیده تخته سنگی بوده طول آن دوکیلومتر وعریض ترین محل 900متر است.خالی از سکنه بوده وارتفاع آن از پنج متر تجاوز نمیکند)).
اسمعیل نورزاده بوشهری در کتاب فلات قاره وجزایر خلیج فار- صفحه ((128)) درباره جزیره شتور می نویسد:
((طول این جزیره 2 کیلومتر وعرض یک کیلومتر وعمق دریا در نزدیکی شتور 4تا6 قامت ودر 1200 متری جنوب خاوری دماغه جزیره شیخ شعیب واقع شده ومتروک وخالی از سکنه میباشد ومحل لانه پرندگان دریائی است.))
مان های جزیره :
جزیره شتوار،را(شتو)-(شتور)-(شیدور)-(شیت وار)-(شیت ور)وشطورهم گفته ومی نویسند وبقول فرامرزی،صحیح آن شتوار (بفتح ش)است.
سواحل جزیره شتوار:
((این جزیره از صخره های زیرآبی که تا فاصله 300 یاردی ساحل گسترش یافته اند احاطه شده است ویک پشته زیرآبی که عمق آب روی آن از 6 فادم (11متر) کمترمیباشد از یک میلی جنوب تا یک میلی مشرق جزیره گسترده شده است .یک پشته کوچک مجزا که عمق آب بروی آن 9فادم (16/5متر) میباشد در 3/5 میلی شرق-جنوب شرقی جزیره واقع شده است)).2
پی نوشت ها:
1.JAZIREH-SHATVAR