امنیت کامل تنگه هرمز دراختیار ایران است

امنیت کامل تنگه هرمز دراختیار ایران است

امنیت کامل تنگه هرمز دراختیار ایران است

کابینت

سقف کناف

موزه خلیج فارس

ژئوپلتیک خلیج فارس

اسناد خلیج فارس

نقشه های خلیج فارس

برگزیده هفته

آمار سایت


بازدید روز

۱۶۳

بازدید دیروز

۱۶۹۶

بازدید ماه

۵۷۲۹۴

بازدید کل

۵۴۹۶۷۱۴

افراد آنلاین

۱۵۰

  

امنیت کامل تنگه هرمز دراختیار ایران است
  
به گزارش تابناك ، يدالله جواني، رئيس اداره سياسي سپاه پاسداران - ايران را بزرگترين و قدرتمندترين كشورمستقل در منطقه خاورميانه و خليج فارس دانست و افزود: ايران كل سواحل شمالي خليج فارس، تنگه هرمز و بخشي از درياي عمان و همچنين جزاير مهم و استراتژيكي چون تنبكوچك، تنب بزرگ و ابوموسي را در اختيار دارد.
 
پس از موضعگيري و واكنش وزارت خارجه كويت به تهديدات مقامات ايران، به ويژه فرمانده سپاه پاسداراندرباره بستن تنگه هرمز در واكنش به تهديدات، ارگان سپاه پاسداران انقلاب اسلاميدرخصوص اين‌كه ايران چه زماني «تنگه هرمز» را خواهد بست، توضيح داد.
وي با اشاره به شيطنت برخي رسانه‌های عربی و غربی براي جنجال‌آفريني و گسترش ايران‌هراسي اظهار داشت: تنگه هرمز، يكي از چهارده نقطه استراتژيك جهان بوده و ازاهميت منحصر به فردي برخوردار است. بيش از 60 درصد از ذخاير انرژي جهان در خليج فارس است و روزانه بيش از هفده ميليون بشكه نفت از اين تنگه به وسيله كشتي‌هاي نفتكش خارج مي‌شود.
 
نفت در اقتصاد كنوني جهان، به مانند خون در بدن انسان ايفاي نقش مي‌كند؛ بنابراين، نمي‌توان اقتصاد زنده و پوياي بدون نفت را در شرايط كنوني تصورنمود، چراكه دنياي صنعتي براي ادامه حيات خود، وابستگي شديدي به نفت خليج فارس دارد. استخراج نفت و عبور آن از تنگه هرمز به سمت كشورهاي مصرف‌كننده، نيازمند ثباتو امنيت در منطقه است. بي‌ثباتي و ناامن شدن منطقه خليج فارس، صادرات نفت از خليج فارس را با مشكلات اساسي و جدي مواجه خواهد ساخت.

وي همچنين جمهوري اسلاميايران را بزرگترين و قدرتمندترين كشور مستقل در منطقه خاورميانه و خليج فارس دانست و افزود: ايران كل سواحل شمالي خليج فارس، تنگه هرمز و بخشي از درياي عمان و همچنين جزاير مهم و استراتژيكي چون تنب كوچك، تنب بزرگ و ابوموسي را در اختيار دارد. درواقع، كشور مسلط بر خليج فارس به لحاظ ژئوپليتيكي جمهوري اسلامي ايران است. سياست كلان و كلي جمهوري اسلامي ايران در منطقه و به ويژه در خليج فارس به عنوان يك آبراه استراتژيك، برقراري ثبات و امنيت و مقابله با هر نوع عامل بي ثباتي و تهديد است. درواقع ثبات و امنيت در خليج فارس تأمين‌كننده منافع و امنيت جمهوري اسلامي تلقي شده و به همين دليل سياست نظام اسلامي، تلاش براي ايجاد و حفظ ثبات در اين منطقهاست. راهبرد نيروهاي مسلح كشور و به ويژه راهبردهاي كلان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در خليج فارس نيز در همين راستا تدوين شده است.

جواني با اشاره به تهديداتي كه گاه و بيگاه عليه ايران مطرح مي‌شود، نوشت: دشمنان هرگز نبايد نسبت به عكس‌العمل ايران به صورت قاطع و كوبنده ترديد به خود راه بدهند و اين‌گونه بپندارندكه جمهوري اسلامي ايران در برابر يك اقدام شديد و غافلگيرانه عليه مراكز حساس وسايت‌هاي هسته‌اي خود، احتمالا سكوت خواهد كرد.

او همچنين با يادآوري مواضع رهبر انقلاب به تشريح سياست راهبردي دفاعي ـ امنيتي سپاه را به‌كارگيريتمامي امكانات و ظرفيت‌هاي ممكن دانست و گفت: تأمين امنيت منابع انرژي و عبور آن ازخليج فارس، يكي از سياست‌هاي پايدار آمريكايي‌ها در دهه‌هاي اخير در خليج فارس بهشمار مي‌آيد. جمهوري اسلامي ايران در عين حال كه منافع خود را در برقراري ثبات وامنيت در خليج فارس تعريف كرده و براي حفظ چنين وضعيتي تلاش مي‌كند، لكن امنيت درمنطقه و خليج فارس را تفكيك‌ناپذير دانسته و بر اين نكته تأكيد دارد كه از تمامي ظرفيت‌هاي دفاعي براي تأمين امنيت خود استفاده خواهد كرد. خليج فارس به دليل اهميتپيش گفته از نظر ژئواستراتژيك بسيار اهميت دارد. آنچه ايران برآن تأكيد دارد و سپاه پاسداران به عنوان قوي‌ترين نيروي نظامي مسلح در خليج فارس بر آن اصرار مي‌ورزد،عبارت است از اين نكته كه در صورت اقدام نظامي دشمنان عليه ايران، نقشژئواستراتژيكي خليج فارس و به ويژه تنگه هرمز در راستاي حفظ و تأمين منافع ايران وضربه به منافع متجاوزان و حمايت‌كنندگان از آنها فعال خواهد شد.

وي در پايانتأكيد كرد: سياست بسته شدن تنگه هرمز كه به دليل موقعيت طبيعي آن از يك سو و تواننظامي ناوگان خليج فارس سپاه پاسداران از ديگر سوي، امري كاملا ممكن مي‌باشد، درهمين راستا تدوين شده است. بيان اين سياست در راستاي همان سياست نمايش اقتدار بااهداف مختلف از جمله بازدارندگي است. دشمنان بايد از قدرت، توان و سياست‌هاي دفاعيجمهوري اسلامي كاملا مطلع باشند تا در برآوردهاي خود دچار اشتباه استراتژيك نشوند. موضوع تنگه هرمز و بسته شدن آن، ارتباط تنگاتنگ با عملي شدن تهديد نظامي دشمنانعليه منافع جمهوري اسلامي ايران دارد. در صورت اقدام دشمن، كسي نبايد اين توقع راداشته باشد كه جمهوري اسلامي ايران به سمت استفاده از تمامي ظرفيت‌هاي دفاعي خود واز جمله بستن تنگه هرمز براي ضربه زدن به منافع متجاوز حركت نكند؛ بنابراين، بستنتنگه هرمز بخشي از سياست دفاعي جمهوري اسلامي ايران در برابر تهديدات نظامي آمريكابه شمار مي‌آيد و از سياست‌هاي دفاعي يك كشور، ديگر كشورها نبايد احساس نگراني وترس داشته باشند. كساني بايد نگران از اين سياست دفاعي باشند كه به فكر تجاوز بهايران بوده و يا قصد دارند متجاوز را تأييد و همراهي كنند.