از سال 1700 میلادی تا امروز

نقشه های خلیج فارس Persian Gulf Historical Map's

نقشه های خلیج فارس Persian Gulf Historical Map's

موزه خلیج فارس

ژئوپلتیک خلیج فارس

اسناد خلیج فارس

نقشه های خلیج فارس

برگزیده هفته

آمار سایت


بازدید روز

۷۴۶

بازدید دیروز

۹۷۲

بازدید ماه

۳۵۴۹۰

بازدید کل

۸۳۳۰۴۹۶

افراد آنلاین

۱۳۰

 

Persian Gulf Historical Map's

 

PERSIAN GULF in the World map “Universalis Orbis Descriptio” ,Latin text , from”Space Design Mgazine” , Japanese text, Tokyo ,1966

Download

 

 

 

 

PERSIAN GULF in the “New Map of the Terraqueous Globe” , by Edward Wells , from “The Age of Reconnaissance” ,(Mentor Book) by  J.H.Parry , published by The New American Library of World Literature  , Inc  , New York , 1964

Download

 

 

PERSIAN GULF in the World map of John Senex , 1721  A.D. , from “Maps and Prints” , by  D . C .  Gohm , published by John Giffort Ltd . , London , 1969

Download

 

 

PERSIAN GULF in a beautiful picture of a Globe made in 1718 by Royal Academy of Sciences of France , from “La Ciel et la Terre” in “Plaisire  de France “ magazine , February 1967

Download

 

 

PERSIAN GULF in the World map (Map Mond) , from “The New English Encyclopedia , No.53 , published by Purnell for  B.P.C.  Publishing  Ltd . , London , 1970

 Download 

 

 

PERSIAN GULF in the Globe made by Gilles Robert de Vaugondy , ca .1751  A.D. , in the Mariners  Museum.from “ A Catalogue of Early Globes” , published by the America Geographical Society  , New York , 1968

Download

 

 

PERSIAN GULF in the World map of J.G.Doppelmayer , hemispheric World map showing positions determined by astronomical observations , Nuremberg , 1733 A.D. , from”History of Cartography”, by Leo  Bagrow ,published by  C.A. Watts & co, London , 1964

Download

 

 

PERSIAN GULF in the New map of the World , With Captain Cook’s tracks , his discoveries and those of other circumnavigator , published by Lauri & Whittle , London , Nov .   1800 A.D. , from “Descriptive Atlas of New Zealand” , by  A.H.  McLintock , Wellington  ,1960

Download

 

 

PERSIAN GULF in the Historical map of the World  (Hemispheric) ,  from “Historisch , Genalogische ,  Geographischer  Atlas “ , by Le Sage , Litography  &  Printing  by Joh.  Velten  ,1828  A.D.

Download

 

 

PERSIAN GULF in the Terrestia Golbe  by James Wilson , 1831  A.D. , from  “A  Catalogue of Early Globes “ , published by The American Geographical Society  , New York , 1968

Download

 

 

PERSIAN GULF in the Small Terrest Globe ,  10 cm  ,  made by  Chambonn,nfrom “Plaisir  de France” , issue of February , 1967

Download

 

 

PERSIAN GULF in the Hemispheric World map of “Petit Atlas de Geographie Contemporaine” , French text , by Ch.  Prigot , member of Geographic Institute of Paris . Published by Ch . Delagrave , Paris , 1850

Download

 

 

 PERSIAN GULF in the   "map of the Globe” ,from “New Geography” ,by Wallace W.Atwood , published by Ginn   &  Co. ,New York , 1920

Download

 

 

 PERSIAN GULF in the map of Eastern Hemispher , English text , from “New Mitchll’s Intermediate  Geography” , Philadelphia , 1921

Download

 

 

PERSIAN GULF in the World Hemispheric map , from “Cassell’s New Atlas” , edited by Georg Philip , F.R.G.C.  , published by Cassell and Company Limited , London ,1922

Download

 

 

PERSIAN GULF in the World Hemispheric map ,German text , from Stieler ‘ s Hand Atlas  ,by Hermann Berghaus , Berlin , 1925

Download

 

 

PERSIAN GULF in the Eastern Hemispheric of the World   ,English text  , from “The New Encyclopedia” ,published by Dodd Mead  &  Co . New York , 1936

Download

 

 

PERSIAN GULF in the map of Asiae Tabula Nova Multis , from “Picture Story of World Exploration” ,by  F.Odle , published by World Distributer , Manchester ,1966

Download

 

 

SINUS PERSICUS (Persian Gulf) in the map of “Indiae Tabula Moderna” , in Ptolemy ‘ s Geographia (Strassburg 1522 ) ,  from  “Decorative Printed Maps of the 15 th  to 18  th  Centuries” , by  R,A,Skelton , published by Spring Books ,London , 1967

Download

 

 

 

PERSIAN SEA in the map of South–West Asia in “Atlas Portugais de Miller”Spanish text, 1558

A.D. , from”History of Cartography”, by Leo  Bagrow ,published by  C.A. Watts & co, London , 1964

Download

 

 

 PERSIAN SEA in the map of South of Asia and the Indian Ocean ,  Latin text , made by Diogo Home , in “Atlas Portugais de Miller” , Spanish text , 1558  A.D.  , from “Larousse Encyclopedie , 3 volume en Couleur” , published by Librairie Larrousse , Paris  ,1956.

Download

 

 

SINUS PERSICUS (Persian Gulf) in the map of “The Empire of Prester John or of the Abyssinians” Ortelius ‘  Theatrum  (Antwerp 1538 ) , from  “Decorative Printed Maps of the 15 th to 18 th Centuries”  , by  R.A.  Skeleton , published by Spring Books , London , 1967

 Download

 

 

 

‘GOLFO DE PERSIA” in the map of Asia (woodcut) by “Giuseppe Rosaccio” , Latin text, in “Il  Mondo”small atlas , Florance  , 1595 . From”History of Cartography”, by Leo  Bagrow ,published by  C.A. Watts and company Limited  , London , 1964.

Download

 

 

 

SINUS PERSICUS (Persian Gulf) in a part of Mercator’s Global Projection of the World , 1541 A.D. , Latin text ,from”Armenian Atlas” ,Armenian  & Russian text , published by the Academyof Sciences of the  U.S.S.R. , & Armenian Academy of Sciences, Moscow-Yervan , 1961.

Download

 

 

SINUS PERSICUS in the map of South-West of Asia & The Indian Ocean  , Engraved  by Hendrik van Langeren  , Amsterdam  ,1596  A.D. , from “Decorative Printed Maps of the 15 th to 18 th Centuries”  , by  R.A.  Skeleton , published by Spring Books , London , 1967

Download

 

 

 

SINUS PERSICUS in the map of Aisa in the 16 th Century  ,printed in Holland , picture of Hormoz Island  is seen on the top of the map

Download

 

 

 

PERSIAN GULF in the map of Iran and part of Southern  & Northern  Countries of the Mediterrnean Sea , French text , From “Voyages en Perse” , by Jean Baptiste Tavernier  ,Published by Club de Libraires  de France , Paris , 1964

Download

 

 

“MER DE PERSE”(GULF  &  Persian Sea) in the map of South-west Asia ,French  & Latin  text , made by Nicola de Fer  , French  Cartographer , Paris , 1700

Download 

 

 

 

SINUS PERSICUS and MARE PERSICUM in the map of Asia  , by Ioh.Matth Hasio , M.P.P.O.  ,Printed in Holland by H.omann , in 1744 A.D. , Latin text .

Download

 

 

 

SINUS PERSIKUS in the map of “Empire des Perses au Temps de Darius  1re.” , from “General Atlas” ,by L.Dussieux , published by Librairie Hachette  , Paris  ,1850.

 Download

 

 

 

PERSIAN GULF in the map of “Empire des Perses” , French text, from “Atlas Histoire et Geographie de la Terre Sainte” , made by A.  Houze , Paris  ,1850

 Download

 

 

 

PERSIAN GULF in the map of “Empire des Perses , Divise en  XX  Satrapies , sous Darius Premier” , from”Nouvel Atlas Geographie” , by  E.Cortambert , 1870 A.D. , French text , Publisher :Hachette , Paris

 Download

 

 

 

PERSIAN GULF in the map of “Arabie , Perse , Afghanistan et Baluchestan” , French text , from”Nouvel Atlas Geographie” ,  by Dee Cortambert, published by Hachette, Paris , 1872

Dowload

 

 

 

 PERSIAN GULF in the Physical map of South-West of Asia , German text, from”Liechtenstern  &  Lange Schul Atlas “ , published by Georg Westermann Verlag , Braunschweig-Berlin , 1837.

Download

 

 

 

“persischer meerbusen” (Persian Gulf) in the Political map of South-West Asia , from “Schul Atlas” , by Henry Langes , published by Georg Westermann, Braunschweig-Berlin , 1873

Download

 

 

"SINUS PERSICUS" in the map of Alexander’s Eastern Expedition  &  Conquests , Turkish text , from “Great History of the World” , 3rd .  Volume , by Ahmad Rafiq , published by Ebrahim Helmi , director of the Islam and Askari Bookseller , Istanbul , 1919

Download

 

 

 

“BAHR-E-FARS” (Persian Sea) in the map of  “Moselems Conquests in Asia “ , and map of “The Administrative Division of Iran in the Time of Abbasid Caliphates” , from  “Historical Atlas of Islam” , Arabic  text ,by “Ustad Sheikh Mohammad Mokhtar Yunes”  , Cairo , 1922

 

Download

 

“PERS KORFEZI”  (Persian Gulf) in the map of Alexander ‘ s  Expedition and Conquests , From “Tarih I  Tarihtenvelko Zamanlar”  (History of the World) , Printed  by “Devlet Matbaasi” , Istanbul , 1932

Download

 

“KHALIJ-E-IRAN” (Iran Gulf) in the map of Arabia , Iran , Afghanistan , and Baluchestan  , made by Mohammad  Reza (the Engineer)  and  the aid of “Mirza Abbas” , by the order of “Najm-ol-Molk”  printed  in “Dar-ol-Fonun” (Colleg) , Tehran , 1933

Download

 

“BAHR-E-FARS” (Persian Sea) in the map of Persian Government  &  Arab Conquests  , Arabic  text , from “Political  History of Isiam” , by Dr .  H.  Ibrahim Hasan  , First edition , Published  by  Hejazi  Printing House , Cairo , 1935

Download

  

“KHALIJ-AL-AJAM”   (Persian Gulf)  in the map of Asia , Arabic text , from “Elementary Atlas for Arabian Countries” , Published by  W.   &  A.K.Johnston ‘ s  Publications  . Edinburgh , 1930

Download

 

PERSIAN GULF in the map of Arabian Countries , Arabian text , from “Das Erwachen Arabiens” ,  a German  magazine , printed in Berlin , 1938

Download

 

“AL-KHALIJ-AL-FARSI” (Persian Gulf) in the map of Iran  &  South Western Countries  of Asia , by Ismail  Ali , from “Nokhbat-al-Azhariyeh” published by Ismail University Al  Azhar , Qairo , 1933

Download

 

“BAHR-E-FARS” (Persian Sea) in two maps of South Western Countries of Asia in the time of Abbasid Caliphates , and map of the Fars and Kerman Provinces (The lands of Eastern Caliphates) , by Guy le Strange, Arabic  translation by G.  Awwad  and  B.Francis , published by Ar-Rabeta Printing House , Baghdad, 1945

Download

Download

 

“BAHR-E-FARS” (Persian Sea) in the map of South Western Asia (under Abbasid Caliphates)from  “History of Arabs”, by Philip K.Hitti , English text, Macmillan  Co. , New York , 1956

Download

Download

 

PERSIAN GULF in the map of Middle East , from “World Atlas for Secondary School” , Hebrow text, printed in Tel-Aviv , Israel , 1962

Download

 

SINUS PERSICUS in “Tabvla   I..Alexandrimagni Expeditio” , from “From Spain to Havana” , Russian text , Moscow , 1967

Download

 

“KHALIJ-E-FARS” (Persian Gulf) in the map of Moselems Countries , by M.Sobhi Abdol Karim , from “The Columbia Viking Desk Encyclopedia” , translated by Mohammad Sharif Gharbal into Arabic , published by Franklin Publications ,   Cairo , 1965

Download

 

“AL-KHALIJ-AL-FARSI” (Persian Gulf) in the map of Islamic World (during the death of Second Caliphate) , from “History of Arabs” , by Dr.  Philip Hitti , Arabic  translation by Anis Phrijeh , published by “Dar-as-Thaqafa” , Beyrouth ,1969

Download

 

SINUS PERSICUS in an Ancient Map of Iran , Showing the Kingdom of Iran in the 16 th Century , from “Iran Review” , published by Iranian Information Center , New York , 1955

Download

 

PERSIAN GULF in Herbert’s Map of Persia , 1628-29  A.D. ,English text, from “Die Erforschung Persiens” , by Alfons Gabriel , published by Verlag Adolf Holzhausens NFG , Wien ,1952

Download

 

SINUS PERSICUS in the “Map of Persia “ (Iran), by Theodoros Tholing , 1634 A.D. ,Latin text , from “Iran Review” published by Information  & Press Office of the Imperial Embassy of Iran , Washington  D.C. , 1961

Download

 

SINUS PERSICUS in the Olearius ‘ Map of Persia , 1637-38   A.D. ,from “Die Erforschung Persiens” , by Alfons Gabriel , published by Verlag Adolf Holzhausens NFG, Wien , 1952

Download

 

PERSIAN GULF in the map of Iran (Kingdom of Persia) in the time of Shah Abbas the great , English text , by John Speed ,1676 A.D. ,from “Iran Review” ,published by   N.I.O.C. , Tehran , 1961

Download

 

SINUS PERSICUS in the map of Iran “Imperii  Persici , by Homann , Johann Baptist (1663-1724) of Nuremberg , Latin text

Download

 

PERSIAN GULF & Persian Sea in the map of Persia and Caspian Sea . . . , made by Moll Herman (1680-1732) Dutch cartographer setteld in London.

Download

 

SINUS PERSICUS in the “Map of Persia ,Empire” , made by Bearbeitet von Adrianus Relandus , 1695 A.D. , Latin text , from “Die Erforschung Persiens”, by Alfons Gabriel , published by Verlag Adolf Holzhausens  NFG. , Wien , 1952.

Download

 

PERSIAN GULF in the map of Iran (Carte de Perse)  in 1724   A.D. , French text , made by G.Delisle French cartographer  &  astronomer worked in St.Petersburg Royal Academy of Sciences .

Download

 

GULFE PERSIQUE  (Persian Gulf) in the map of Iran in the 18 th Century (Carte de XVIII Siecle Engrise l’Iran Actuel) , from “La Perse Millenaire” , by Noel Balif , published by B.Arthaud Paris , 1958

Download

 

SINUS PERSICUS in the map of Iran (Persia)  by Matthaei Seutteri , 18 th Century ,Latin text , from “Voice of Iran” , a magazine published by Imperial Iranian Embassy of Wien , 1968

Download

 

GOLFO DI PERSIA IN “Nuoua Carta del Regno di Persia “ (Map of Persian Empire at the safavid Time” by Isak Tiron (Printed in Amsterdam) , from Persian translation of Pietro de la Valle , translated by Shoaed-dine-Shafa  Tehran

Download

 

PERSIAN GULF in “Carte de Perse Ancienne” ,made by Th.Duvotenay  (Geographer) ,French text, from “La Perse” , by M.L.Dubeaux,published by Librairede de Firman Didot,Paris , 1881.

Download

 

PERSIAN GULF in the General map of Iran (Shores of Persian Gulf) , made by M.R.Bukingham, English text, London , December 1828

Download

 

PERSIAN GULF in the map of “The West of Iran” , from “La Perse , La Chaldee et la Susiana”, by nme  .Jane Dieulafoiy ,French text , published by Hachette , Paris , 1887

Download

 

PERSIAN GULF in “Carte du Royaume de Perse” , from “Du Khorassan a Pay de Bakhtiaris” , by Henry Rene d’Allemagne , published by Hachette , Paris , 1907

Download

 

PERSIAN GULF in the map of Persia , by B.H.Warren ,made and engraved by Fisher , in the end of 19 th Century A.D. , London .

Download

 

“KHALIJ-AL-AJAM”   (Persian Gulf)  in the map of Iran ,Afghanistan ,Baluchistan , from “Premier Atlas of the World” , Arabic text , by W.A.K.Johnston Ltd. , Edinburg  -  London , 1924.

Download

 

PERSIAN GULF in the map of Persia , English text , from “Permier Atlas of the World” , English text , published by W.A.K.Johnston Ltd. , Edinburg  -  London , 1924.

Download

 

PERSIAN GULF in the map of Iran , Arabic text , from  “Ad-Donya” , Arabic magazine , Special Number for Iran , Cairo , 1939

Download

 

“AL-KHALIJ-AL-FARSI” (Persian Gulf) in the map of Iran , Arabic text ,  from “Al Thaqafa” , Arabic magazine , Special Number for Iran , Cairo ,1939

Download

 

PERSIAN GULF in the map of Iran “Rout Marco Polo” , from “Marco Polo in Persian” , by Alfons Gabriel , published by Verlag Typographiche Anstalt , Wien  , 1963

Download

 

PERSIAN GULF in the map of Persia, in 18 th Century A.d. , from “The Fall of Safavi Dynasty and the Afghan Occupation of Persia”, by Laurence Lockhart, translated in Farsi by M.Gh.Emad , Tehran . 1964

Download

 

PERSIAN GULF in the map of Iran , German text , from “Mittellungen Furausland-sbeziehungen Gecrudet Institut” , a magazine , Berlin ,1960.

Download

 

PERSIAN GULF in “The Complete Map of Iran” ,Persian text , published by Hosein , director of Eqbal Bookshop , Istanbul , 1930

Download