خلیج فارس در سازمان دریایی IHO

خلیج فارس در سازمان دریایی IHO

پس از سازمان ملل متحد،مهم ترین مرجع نام های جغرافیایی در جهان خصوصا نام آبراه ها، سازمان بین المللی کارتوگرافی دریایی (IHO) است.این سازمان در سال 1921 تاسیس شد و اولین و دومین راهنمای حدود دریاها و اقیانوس ها را به صورت دو نقشه در سال های 1928 و 1937 چاپ کرد و سپس در سال 1953 سومین راهنمای حدود دریاها و اقیانوس ها را به صورت یک کتابچه چاپ و ارائه کرد

موزه خلیج فارس

ژئوپلتیک خلیج فارس

اسناد خلیج فارس

نقشه های خلیج فارس

برگزیده هفته

آمار سایت


بازدید روز

۹۴۸

بازدید دیروز

۲۱۹۵

بازدید ماه

۲۸۶۷۲

بازدید کل

۸۹۷۷۹۰۲

افراد آنلاین

۱۹۴

خلیج فارس در سازمان دریایی IHO

تاریخ:۱۴۰۲/۰۸/۳۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام خلیج فارس در سازمان بین المللی  کارتوگرافی دریایی

پس از سازمان ملل متحد،مهم ترین مرجع نام های جغرافیایی در جهان خصوصا نام آبراه ها، سازمان بین المللی  کارتوگرافی دریایی (IHO) است.این سازمان در سال 1921 تاسیس شد و اولین و دومین راهنمای حدود دریاها و اقیانوس ها را به صورت دو نقشه در سال های 1928 و 1937 چاپ کرد و سپس در سال 1953 سومین راهنمای حدود دریاها و اقیانوس ها را به صورت یک کتابچه چاپ و ارائه کرد.سرانجام چاپ چهارم راهنمای حدود دریاها و اقیانوس ها را که تا به امروز فعلا آخرین چاپ آن بوده در سال 2002 به صورت یک کتابچه که فایل آن ضمیمه این پست می باشد ارائه شد.

در تمام این چهار بار چاپ از نام استاندارد جغرافیایی "خلیج فارس" استفاده شده،البته جالب توجه است که در چاپ سوم در سال 1953 از دو نام خلیج فارس و خلیج ایران (که مترادف خلیج فارس) است استفاده شده است.تصویر نام خلیج فارس (به همراه نام مترادف خلیج ایران) که در چاپ سوم آن آمده در کتاب سید عباس مجتهدی مشاور ارشد مرکز مطالعات خلیج فارس یعنی "علم مطالعه نام های جغرافیایی و نام خلیج فارس TOPONYMY and the name Persian Gulf" به زبان انگلیسی نیز آمده است.


سند نام خلیج فارس در سازمان ملل و سازمان بین المللی کارتوگرافیدیدگاه خود را بیان کنید