انتشار کتاب مطالعه علمی نام خلیج فارس برای انگلیسی زبانان

انتشار کتاب مطالعه علمی نام خلیج فارس برای انگلیسی زبانان

برای اولين بار است که در ایران و جهان کتابی علمی-تخصصی و به زبان انگليسی در خصوص نام خليج فارس ارائه می گردد. همانطور که از نام کتاب مشخص است این کتاب بر اساس موازین علمی، موضوع نام خليج فارس را مورد بررسی قرارداده و حاوی اسناد و مدارک فوق العادهای است که بعضی از آن ها بی نظير بوده و تاکنون در هيج جای دیگری ارائه نشده است و برای اولين بار در این کتاب ارائه می گردد.این کتاب برای غير ایرانيان نوشته شده است.

موزه خلیج فارس

ژئوپلتیک خلیج فارس

اسناد خلیج فارس

نقشه های خلیج فارس

برگزیده هفته

آمار سایت


بازدید روز

۳۹۴

بازدید دیروز

۱۵۰۳

بازدید ماه

۵۰۸۹۰

بازدید کل

۵۰۳۰۲۸۰

افراد آنلاین

۱۱۲

انتشار کتاب مطالعه علمی نام خلیج فارس برای انگلیسی زبانان

تاریخ:۱۳۹۷/۰۶/۲۰

انتشار کتاب مطالعه علمی نام خلیج فارس برای انگلیسی زبانان

 

تاکنون توسط اساتيد بزرگوار،زحمات فراوانی برای اثبات نام خليج فارس در داخل ایران صورت گرفته و کتاب های متعددی در داخل کشور و به زبان فارسی در این خصوص منتشر گردیده که هر کدام از آن ها در جای خود بسيار ارزشمند بوده و حتی می توان آن ها را چراغ های روشن کننده راه اثبات نام خليج فارس دانست. اما در کنار این زحمات صورت گرفته هيچ گاه به این مسئله مهم و حساس توجه نشده که اگر این کتاب ها به زبان انگليسی که در حال حاضر اولين و مهم ترین زبان متداول در جهان به شمار میرود ترجمه نگردد آیا امکان مطالعه و خواندن آن توسط غير ایرانيان که در این خصوص هدف اصلی به شمار ميروند وجود دارد؟ کدام اولویت دارد،اثبات نام خليج فارس به خودمان یا به جهان؟ متاسفانه ابعاد جعل نام خلیج فارس و ایران زدایی از این منطقه حتی به رده های بالای مقامات آمریکایی همچون دونالد ترامپ رئیس جهمور آمریکا نیز رسیده است.

در پاسخ به این نياز مهم و اساسی که ارتباط مستقيم و در عين حال تنگاتنگی با منافع ملی ما ایرانيان دارد،سيد عباس مجتهدی پژوهشگر برجسته نام خليج فارس،مسلط به زبان انگليسی،مشاور ارشد و عضو شورای مرکزی مرکز مطالعات خليج فارس کتاب TOPONYMY and the name Persian Gulf که ترجمه فارسی آن "علم مطالعه نام های جغرافيایی و نام خليج فارس" است را به زبان انگليسی و به صورت چکيده در ۱۱۴ صفحه (که خواندن آن از حوصله خوانندگان خارج نباشد و در عين حال قيمت کتاب نيز بالا نباشد و امکان تهيه آن یرای اکثریت فراهم باشد) تهيه و ارائه کرد. نکته مهم و قابل توجه آن است که برای اولين بار است که در ایران و جهان کتابی علمی-تخصصی و به زبان انگليسی در خصوص نام خليج فارس ارائه می گردد. همانطور که از نام کتاب مشخص است این کتاب بر اساس موازین علمی، موضوع نام خليج فارس را مورد بررسی قرارداده و حاوی اسناد و مدارک فوق العادهای است که بعضی از آن ها بی نظير بوده و تاکنون در هيج جای دیگری ارائه نشده است و برای اولين بار در این کتاب ارائه می گردد.این کتاب برای غير ایرانيان نوشته شده است، اما وظيفه ایرانيان و هم چنين دولت ایران است که این کتاب را تهيه کرده و در اختيار غير ایرانيان قرار دهند.

پيشنهاد میگردد برای کليه نمایندگی ها و سفارتخانه های ایران در سراسر جهان به تعداد زیاد ارسال گردد تا در کشورهای جهان توزیع گردد و هم چنين به هر غير ایرانی که وارد ایران می شود (گردشگر،مقام سياسی،اقتصادی و...) یک نسخه اهدا گردد. همچنین یک نسخه از این کتاب به دفتر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ که در راستای سیاست های ضدایرانی شیوخ عرب منطقه از نام جعلی خلیج ع.ر.ب.ی استفاده میکند ارسال گردید. مرکز مطالعات خليج فارس مفتخر است که باعث و بانی این خدمت بزرگ و ماندگار به ایران زمين بوده و از دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران (دافوس) نيز به جهت پشتيبانی غيرتمندانه و همکاری صميمانه در چاپ این کتاب تشکر و قدردانی می کند.

برای تهيه و خرید این کتاب میتوانيد با شماره تلفن های زیر، واحد انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران (دافوس) تماس بگيرید:
۶۶۴۱۴۱۹۱ -۶۶۴۷۰۴۸۶ - ۶۶۴۰۱۱۵۲دیدگاه خود را بیان کنید